Eerlijkere kijk op belasting van milieu door middelen

De milieubelasting op waterleven door gewasbescherming is bij bedekte sierteeltgewassen tussen 2004-2016 met 83 tot 97% verlaagd. Dat blijkt uit een omrekening van het middelengebruik naar zogeheten milieubelastingpunten door Wageningen Economic Research en CLM Onderzoek en Advies. „Hiermee ligt de nadruk meer op de milieubelasting dan op vermindering van werkzame stof per hectare”, aldus Peter Leendertse van CLM.

Mooie prestaties van glastuinders. Toch?

„Zeker een mooie prestatie. Wel zit er nog een kleine adder onder het gras: ondanks de daling in milieubelasting worden de waterkwaliteitsnormen voor middelen nog wel regelmatig overschreden. De verplichte zuivering is dan ook noodzakelijk om de gewenste
waterkwaliteit te realiseren.”

En niet alleen te danken aan een
andere rekenmethodiek?

„Nee, de daling is veroorzaakt door een combinatie van factoren als het verbod op schadelijke middelen, efficiënter gietwatergebruik en de toepassing van geïntegreerde gewasbescherming. Met name in de sierteelt onder glas is dit toegenomen tussen 2004 en 2016. Er is een hele inhaalslag gemaakt ten opzichte van de glasgroenteteelt.”

Geeft de nieuwe rekenmethodiek een eerlijker beeld?

„De methodiek geeft inderdaad een eerlijker beeld dan puur naar kilo’s te kijken. Zoals aangegeven blijft verbetering van de waterkwaliteit echter nog steeds noodzakelijk. De glastuinbouwsector is er in die zin nog niet.”

Klopt het dat de werkzame stof van gewasbeschermingsmiddelen in kg per ha weinig zegt over de milieubelasting?

„Kilogram per ha zegt inderdaad weinig. De ene kilo is veel schadelijker dan de andere. Dit is niet alleen weergegeven in de CLM milieumeetlat, maar ook een belangrijk issue waar Glastuinbouw Nederland nadrukkelijk op hamert.”

Wat heeft een grotere rol gespeeld in het resultaat: overheidsbeleid of gedrag glastuinders?

„De verboden door het Ctgb hebben een iets grotere rol gespeeld dan gedrag van glastuinders. Dit laat ook zien dat er niet voor niks soms middelen worden verboden. Het gedrag van tuinders is natuurlijk ook belangrijk en niet te onderschatten. Wanneer elke glastuinder stappen zet met geïntegreerde gewasbescherming en waterzuivering kunnen we de waterproblematiek de komende jaren achter ons laten.”

Dit artikel verder lezen?

Uw voordelen

  • Toegang tot alle besloten Plus-artikelen: analyses, interviews, opinie, duiding
  • Wekelijks ons digitale magazine in je e-mail en/of
  • Ontvang elke vrijdag het tijdschrift Vakblad voor de Bloemisterij
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties