Eerste energieschets Greenport West-Holland

Het aandeel duurzame energie in het totale energiegebruik lag in 2016 in geheel Greenport West-Holland op 5,1% en in geheel Nederland op 5,5%. Het aandeel van inkoop warmte was 4,1% tegen 3,7% landelijk. Het aandeel inkoop elektriciteit was in Greenport West-Holland 9,7% en landelijk 8,7%. Dit blijkt uit regionale Energiemonitor Glastuinbouw Wageningen Economic Research.

Het onderzoeksinstituut heeft een methodiek ontwikkeld om uit de nationale Energiemonitor Glastuinbouw regionale monitoren te kunnen presenteren. Greenport West-Holland is de eerste regio waarvoor dat is gedaan. Dit om regionale ontwikkelingen rond energie te monitoren. De CO2-emissie, het aandeel duurzame energie en het aandeel van de energievoorziening zonder CO2-emissie wordt op regionaal niveau gekwantificeerd. De monitor toont de werkelijke situatie in de regio in relatie tot de nationale situatie. Voor Greenport West-Holland is nu de nulmeting 2016 gemaakt.

Het totaal aandeel van de energievoorziening zonder CO2-emissie lag in Greenport West-Holland in 2016 op 18,9% en landelijk was dat 17,8%. In deelgebied Oost was het aandeel 29,8%, in West 14,8% en in Zuid 9,1%. Het verschil komt vooral door centrale warmtelevering in deelgebied Oost. Daarnaast was ook het aandeel duurzame energie in Oost groter.

CO2-emissie

In 2016 bedroeg de CO2-emissie in de glastuinbouw in Greenport West-Holland 2,8 Mton en had een aandeel van 49% in de CO2-uitstoot van de Nederlandse glastuinbouw als geheel. Dit aandeel was groter dan het aandeel in het areaal. Dit verschil komt door het saldo van de gemiddeld hogere energievraag per m2 en het grotere aandeel van de energievoorziening zonder CO2-emissie. De hogere energievraag werd daarbij niet geheel gecompenseerd door meer energie uit voorzieningen zonder CO2-emissie.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties