Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel stikstof

  De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van demissionair minister Schouten van LNV om de stikstofuitstoot te verlagen en de natuur te verbeteren. Er komt tot 2030 bijna €3 miljard beschikbaar voor natuurherstel en -versterking en circa €2 miljard voor bronmaatregelen.

  Voor de landbouw betekent dit een omslag naar kringlooplandbouw met zo min mogelijk emissies. Er komen middelen voor investeringen in duurzame stallen, minder eiwit in veevoer en betere mestaanwending. Er komt een Omschakelprogramma duurzame landbouw van €175 miljoen om boeren te helpen deze stappen te zetten.

  Natuurvergunningsplicht

  De wet bevat een gedeeltelijke vrijstelling van de natuurvergunningsplicht voor de bouwsector. De vrijstelling geldt voor bouwactiviteiten in de bouw-, aanleg- en sloopfase, waarin emissies tijdelijk en beperkt zijn. Deze vrijstelling maakt vergunningverlening voor de aanleg/bouw van woningen, utiliteitsbouw, energieprojecten en activiteiten in de grond-, weg- en waterbouw makkelijker.

  Om deze vrijstelling mogelijk te maken reserveert het kabinet in de periode 2021-2030 €500 miljoen voor vermindering van stikstofuitstoot in de bouw en €500 miljoen voor aanvullende maatregelen binnen of buiten de bouw. Het Rijk maakt afspraken met de bouwsector over deze reductie en bijbehorende maatregelen, gericht op emissiearme werk- en voertuigen.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties