Energie Besparingssysteem Glastuinbouw laat op zich wachten

Het algemeen verbindend verklaren van het Energie Besparingssysteem Glastuinbouw (EBG) wat ervoor moet zorgen dat het voor alle glastuinders gaat gelden, laat op zich wachten. De aanvraag van zo’n verklaring is aangehouden, schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in antwoord op vragen van de Tweede Kamer.

De aanvraag om verbindendverklaring wordt volgens de bewindsvrouw aangehouden om het mee te nemen bij de nog te maken afspraken voor het Klimaatakkoord. Dat is afgesproken met de brancheorganisatie Sierteelt en LTO Glaskracht Nederland.

Volgende week dinsdag worden de resultaten van de onderhandelingen tussen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties die de afgelopen maanden aan de zogeheten Klimaattafels zijn gevoerd, aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat gepresenteerd. Volgens de NOS, die de hoofdlijnen van het akkoord al heeft ingezien, weet de landbouw de doelstellingen uit het Klimaatakkoord wel te halen, maar schuift de sector pijnlijke maatregelen voor zich uit. De plannen van de industrie en verkeer en vervoer zijn volgens de omroep nog weinig concreet.

Met het EBG hoopt de glastuinbouwsector individuele glastuinbouwbedrijven te prikkelen tot minder CO2-uitstoot, via de introductie van een jaarlijks dalend CO2-plafond per individueel bedrijf. De brancheorganisatie Sierteelt heeft bij de voormalig minister van Economische Zaken Henk Kamp een verzoek tot algemeenverbindendverklaring van het systeem ingediend, zodat alle glastuinbouwbedrijven verplicht worden aan het EBG mee te doen.

De voormalige vaste commissie voor Economische Zaken heeft gevraagd naar de voortgang van deze aanvraag. De Kamer zou daarover in het eerste kwartaal van 2018 worden geïnformeerd, maar dat is dus vier maanden later gebeurd.

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties