Geen breed crisisteam, wel overleg met overheid en banken

Glastuinbouw Nederland blijft in overleg met overheid en banken, maar er komt geen breed energiecrisisteam, zoals vorig jaar wel voor de arbeidsproblemen door de coronacrisis werd ingesteld.

Dat is de uitkomst van een overleg gisteravond, belegd door Glastuinbouw Nederland. Samen met de in Greenports Nederland vertegenwoordigde overheden, banken en overige tuinbouwketenpartijen werd geconcludeerd dat nu alleen de glastuinders al acuut door de hoge energieprijzen worden getroffen. In de overige schakels binnen de tuinbouwketen zijn de effecten vooralsnog minder voelbaar. Daarom is er gekozen voor overleg, maar geen breed crisisteam.

„De huidige ontwikkelingen hebben alles in zich om een bredere crisis voor de sector te worden”, waarschuwt echter Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland. „Voor veel telers is de huidige situatie al nadrukkelijk een crisis.”

Energiebehoefte bij elk bedrijf anders
Door de grote diversiteit in teeltbedrijven is het lastig om snel in beeld te krijgen om hoeveel bedrijven het gaat en hoe groot hun lastenverzwaring is. „De situatie verschilt sterk van bedrijf tot bedrijf”, licht Bom-Lemstra toe. „Niet alleen is de energiebehoefte van elk bedrijf anders, ondernemers hebben bovendien individuele contracten lopen met enerzijds afnemers in de retail en anderzijds de energieleveranciers.”

Snel contact met bank
Bedrijven die op korte of iets langere termijn financieel klem dreigen te lopen, worden opgeroepen niet te wachten om contact met hun bank op te nemen. „Banken kunnen tuinbouwondernemers al ondersteunen bij hun liquiditeitsbegrotingen”, aldus Bom Lemstra. „Als de prijzen nog drie maanden op dit hoge niveau blijven, of verder stijgen, dan komen er veel meer bedrijven in de problemen. Niet alleen teeltbedrijven.”

„Energieprijzen bepalen voor een belangrijk deel de kostprijs van een tuin-bouwondernemer, maar ook voor bedrijven in andere sectoren. Daarin schuilt het gevaar dat voor veel meer ondernemers in de keten een crisissituatie ontstaat. We zullen daarom met de ketenpartners intensief in gesprek blijven.”

Voorbereiden op ongunstig toekomstscenario
Naast het inventariseren van de financiële gevolgen, bereiden de partijen zich ook voor op een ongunstig scenario voor de nabije en verdere toekomst. „Met de overheid en de banken moet nader worden verkend welke mogelijkheden zij zien om de telers te hel-pen. In andere Europese landen zien we dat een plafond voor de gasprijs wordt vastgesteld. Is dat ook een optie voor ons land? Blijven energiebedrijven in staat om hun leveringsverplichtingen na te komen? En kan de overheid een rol spelen om dit te voorkomen als dit in het geding is?”

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties