Geopolitieke spelletjes duwen gasprijs omhoog

De prijs van gas blijft nog even onderhevig aan opwaartse druk als we het koersverloop bekijken. Aanvankelijk was er voorgaande week nog een daling van de markt, maar deze is inmiddels omgezet in een verdere stijging. Vraag en aanbod zijn nog steeds uit balans en dit is niet omdat de bergingen snel gevuld worden; deze zijn namelijk nog altijd slecht gevuld. In Nederland is de vulgraad circa 37% en in geheel Europa gemiddeld 55%.

De reden voor het lage aanbod van gas heeft te maken met het lage aantal LNG-schepen die het Europese continent aandoen, alsook de lage doorvoer van gas via Oekraïne. Rusland heeft geen doorvoercontracten afgesloten met Oekraïne omdat de Nord Stream 2 tegen het einde van het jaar gas zou kunnen leveren. Hiermee lijkt er al direct een machtsspel zichtbaar te worden tussen deze twee landen. De Europeanen, klanten van Rusland, ondervinden de gevolgen van geopolitieke spelletjes van de grote machten. Anderzijds is Amerika altijd tegen de aanleg van Nord Stream 2 geweest omdat Rusland hiermee te veel macht zou krijgen, maar nu de prijs voor LNG in Azië hoog is, laten de Amerikanen Europa ook links liggen en varen ze door naar de hoogste bieder. Per saldo maakt het geen verschil tussen Rusland en Amerika.

Gas en kolen duur door grote vraag naar elektra in Azië
De zeer grote vraag naar elektra in Azië stuwen de prijs van gas en kolen naar grote hoogte. Doordat de gasprijzen hoog zijn, is het in Europa financieel aantrekkelijker om met steenkool elektra te maken dan met gas. Een gevolg van deze ontwikkeling is dat de prijs van de CO2-emissierechten ook het licht weer heeft gezien en is wederom gaan stijgen. Alleen de dagmarkt vertoont nog verschillen met zo af en toe een goedkope dag tussendoor als er veel zon of wind is.

Afgelopen jaren is er regelmatig opwaartse prijsdruk op de elektra prijzen gezien in Europa omdat de kerncentrales in Frankrijk buiten gebruik stonden. Dit is momenteel niet het geval. De kerncentrales en renewables in Frankrijk wekken op dit moment zoveel elektriciteit op, en de vraag als gevolg van het coronavirus valt in Frankrijk tegen, waardoor dit land de grootste exporteur is geworden van elektra in Europa. Dit drukt echter niet de prijzen omlaag, omdat de Europese vraag naar elektra exponentieel is toegenomen.

Olie weer op het oude niveau
Na een terugval verleden week is de prijs per vat ruwe olie van 159 liter weer terug op het oude niveau. De terugval werd veroorzaakt door de onzekerheid die de onderhandelingen met zich meenamen omtrent de productie. Producenten van olie stonden lijnrecht tegenover elkaar en waren het niet eens over het al dan niet opvoeren van de productie. Uiteindelijk is er besloten om de productie licht op te voeren. In het recente verleden waren het vooral de VS die de productie opvoerden als de prijs hoog was, maar hier is niet meer zoveel van over. De Amerikanen en alle investeerders richten zich steeds meer op fossielvrije productie, waardoor nieuwe schalieprojecten niet meer zo gemakkelijk van de grond komen. De rol van de OPEC voor de prijsvorming is hiermee sterker geworden.

Deze update wordt verzorgd door Nife Energieadvies.

Beeld: Shutterstock
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties