Probleem met Groninger gas makkelijker op te lossen dan verwacht

De prijzen van gas voor de korte en de lange termijn zijn deze week redelijk vlak geweest. Dit heeft voornamelijk te maken met de vlakke weersomstandigheden en de prijsstabilisatie van andere brandstoffen.

Het probleem met het gas in Groningen lijkt gemakkelijker op te lossen dan algemeen verwacht werd. De export van gas naar het buitenland is namelijk minder noodzakelijk voor het buitenland dan eerder aangenomen. Een Duits energiebedrijf heeft op eigen initiatief aangegeven 1,7 miljard m³ minder nodig te hebben, en zo kunnen België en Frankrijk wellicht ook met 4 miljard m³ minder uit de voeten.

Verder kunnen in Nederland de vijf grootste fabrieken en twee centrales die samen 2,2 miljard kubieke meter Gronings gas verbruiken vrij gemakkelijk omschakelen naar buitenlands gas. En als de stikstoffabrieken de bedrijfstijd van 75% naar 100% verhogen, kan de vraag naar gas uit Groningen jaarlijks met maximaal 3 miljard kuub omlaag. Al met al hebben we dan vrij eenvoudig een besparing van circa 10 miljard kuub en halen we hiermee de doelstelling van Staatstoezicht op de mijnen (SodM).

Elektriciteit
De lange termijnprijzen waren niet geheel stabiel de afgelopen week. De prijzen golfden enigszins heen en weer door de ontwikkeling van de steenkoolprijs. De steenkoolprijs had allereerst te maken met een daling en door deze daling groeide de vraag en hierdoor steeg de prijs later in de week.

De korte termijnprijzen waren de afgelopen week op een lager niveau dan de week daarvoor. De lage prijzen waren mogelijk doordat er sprake was van flink wat duurzame productie in de vorm van zon en wind. Ook vielen de temperaturen niet heel laag uit in vergelijking met de week hiervoor.

Europa heeft in 2017 meer elektriciteit gehaald uit zon, wind en biomassa dan uit kolen. Dat blijkt uit een analyse van Sandbag en Agora Energiewende. Hernieuwbare bronnen voeden inmiddels ruim dertig procent van de Europese elektriciteitsproductie. Voor het derde achtereenvolgende jaar groeide de Europese energieconsumptie, met 0.7 procent in 2017. Daardoor groeide ook het absolute gebruik van fossiele brandstoffen, en blijft de CO2-uitstoot van de energiesector naar verwachting opnieuw 1019 miljoen ton.

Olie
Evenals de week ervoor was de olieprijs aan het begin van deze week weer dalende. Halverwege de week veranderde dit en ging de koers iets omhoog en kwam de prijs van een vat WTI (West Texas Intermediate) weer boven de 60 dollar-grens te liggen. Wellicht een gevolg van het herstel van de aandelenmarkt, want de olievoorraden in de Verenigde Staten bleken halverwege de week ook gegroeid. Kanttekening hierbij was dat de voorspelde omvang van de voorraden hoger lag dan de daadwerkelijke voorraden, hetgeen waarschijnlijk resulteerde in een licht stijgende olieprijs.

Volgens het IEA (International Energy Agency) lijkt de stijging van korte duur. Het agentschap stelt dat de huidige stijging van de productie (met name door de verhoogde productie van de Verenigde Staten) de wereldwijde stijgende vraag zal overtreffen en hierdoor kunnen de prijzen verder onder druk komen te staan.

Deze update is verzorgd door NIFE Energieadvies.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties