Vakblad voor de Bloemisterij Energie Provincie Zuid-Holland houdt vast aan aardwarmtebeleid, ondanks SodM-rapport

Provincie Zuid-Holland houdt vast aan aardwarmtebeleid, ondanks SodM-rapport

0

De provincie Zuid-Holland houdt vast aan haar stimuleringsbeleid voor aardwarmte, ondanks een kritisch rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over geothermie. Wel komt er onderzoek naar de cumulatieve impact van toekomstige aardwarmteprojecten op de omgeving, waarbij vooral wordt gekeken naar de invloed van breuklijnen op de winning van aardwarmte. Dat blijkt uit antwoorden van Gedeputeerde Staten op vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren.

Vorige maand concludeerde SodM in het rapport ’Staat van de sector Geothermie’ onder meer dat bij aardwarmteprojecten nauwelijks gekeken wordt naar risico’s voor mens en milieu. Ook worden volgens de toezichthouder vergunningen afgegeven voor gebieden waar verhoogde kans op aardbevingen bestaat. Op diepten van 4 km zijn de risico’s van een boring volgens SodM te vergelijken met die van olie- en gasboringen.

In de bevindingen van SodM ziet Zuid-Holland geen aanleiding om het provinciale beleid aan te passen. Gedeputeerde Staten (GS) wijzen erop dat SodM aangeeft dat de kans op aardbevingen in Zuid-Holland zeer gering is. Ook zijn er volgens GS geen gevaren voor de veiligheid van de drinkwatervoorziening omdat er niet geboord mag worden in milieubeschermingsgebieden voor grondwater. De huidige aardwarmteprojecten zijn gezien de grondwaterstromingen buiten de invloedsfeer van de milieubeschermingsgebieden voor grondwater uitgevoerd.

Verbeterplan Geothermie
Het ministerie van Economische Zaken, die de vergunningen voor aardwarmtewinningen verstrekt, komt volgens de provincie in het najaar met een Verbeterplan Geothermie. Centraal daarin staan de professionalisering van aardwarmteprojecten (vooral waar het om de financiële en technische capaciteiten van de operator gaat), de kennisopbouw van de ondergrond en de ontwikkeling van een duidelijk kader voor toezicht en handhaving.

Reageer op dit artikel

avatar