Warmte-koudeopslag functioneert beter in kas dan op kantoor

Klimaatinstallaties met een warmte-koudeopslag (WKO) functioneren gemiddeld genomen beter bij glastuinbouwbedrijven dan bij kantoren. Dat blijkt uit onderzoek van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH), die vorig jaar 42 WKO’s in de provincie Zuid-Holland heeft doorgelicht, 33 installaties bij kantoren en negen bij Westlandse glastuinbouwbedrijven. Tuinders zien volgens het onderzoek beter in dat ze met koeling en verwarming met WKO kunnen besparen op energiekosten.

Gebruikers en beheerders van kantoren met een WKO missen daarentegen vaak de specifieke kennis rondom de techniek, waardoor ze niet kunnen overzien of hun installatie optimaal functioneert. Ze letten vooral op klimaatcomfort en het voorkomen van storingen, maar minder op het energieverbruik.

Koude- en warmteoverschot
Bij vier van de negen kwekerijen werkte de WKO volledig volgens verwachting. Bij drie van de negen kwekerijen was dat niet het geval. Er was daardoor een koudeoverschot in de bodem dat groter is dan 15%. De kwekerijen gebruikten hun WKO de afgelopen jaren structureel meer voor verwarming dan voor koeling van de kassen. Daarmee voldeden de bedrijven overigens niet aan de eisen uit de verleende vergunning. Bij twee kwekerijen was het net andersom: er was sprake van een warmteoverschot van meer dan 15%, waarmee eveneens niet aan de vergunningeisen werd voldaan.

Dagelijkse controle
Slechts bij één kwekerij functioneerde de WKO slecht. Vier installaties functioneerden goed en vier gemiddeld. De belangrijkste reden voor het goed functioneren van de WKO’s is dat de tuinder zelf goed op de hoogte is van de werking van zijn installatie en dagelijks kijkt naar
de regeling via de centrale klimaatcomputer. Bij zeven van de negen bezochte kwekerijen was dat het geval.

De uitkomsten van het onderzoek bevestigen de resultaten van een eerdere studie door Infinitus in opdracht van Kas als Energiebron. Wel blijken hier en daar verbeteringen mogelijk in het gebruik van WKO. Dat begint met meer kennis en aandacht voor de installatie en het beheer daarvan. LTO Glaskracht Nederland ondersteunt samen met het gebruikersplatform Bodemenergie een groep bedrijven die onderling ervaringen en kennis uitwisselt.

Aanleiding onderzoek
Aanleiding voor het onderzoek was het in 2014 verschenen rapport ’SKB-project WKO waar voor je geld!’ van het Gebruikersplatform Bodemenergie over het functioneren van WKO’s in de regio Amsterdam. Dat onderzoek toonde aan dat slechts 15% van de WKO’s goed of redelijk functioneerde. Ook de ODH, die sinds 2013 voor de provincie Zuid-Holland het toezicht uitvoert op de werking van WKO’s, heeft geconstateerd dat niet alle installaties optimaal functioneren. De provincie Zuid-Holland telt in totaal circa vijfhonderd klimaatinstallaties met een WKO.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties