Energiebelasting kost tuinder €2.500; nul effect op emissie

Een verlaging van energiebelasting op elektriciteit en verhoging op gas kost tuinders zonder WKK gemiddeld € 2.500. De CO2-emissie neemt er echter niet door af. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het doorrekenen van de plannen uit het Klimaatakkoord.

In opdracht van het kabinet keek PBL ook naar effecten van belastingplannen op energie voor de glastuinbouw. De 1.500 bedrijven die via een WKK gas verstoken, zijn vrijgesteld van deze energiebelasting. De maatregel treft dan alleen de circa 2.000 bedrijven zonder WKK. „De lastenverzwaring bedraagt voor een gemiddeld bedrijf € 2.500 per jaar. Het effect van deze belastingvariant op de emissie van de glastuinbouw en op de nationale kosten is vrijwel nul”, schrijft PBL.
„Het is dus een ordinaire belastingverhoging waar niets tegenover staat”, concludeert Rob van der Valk, energiespecialist van Glastuinbouw Nederland.

WKK niet uitfaseren
PBL heeft bij de doorrekening van de plannen geluisterd naar kritieken op eerdere berekeningen. Het gaat niet langer uit van een totaal uitfaseren van WKK-gebruik.
„Er zat in de PBL-analyse van afgelopen zomer een interpretatiefout”, verklaart Van der Valk. „Het PBL dacht begrepen te hebben dat in 2030 alle WKK uit de glastuinbouw verdwenen zou zijn. Deze interpretatie klopte niet en is in de doorrekening van gisteren gecorrigeerd.”

Daardoor komt de CO2-besparing lager uit in de nieuwe doorberekeningen. Toch gaat PBL uit van de haalbaarheid van de extra besparing van CO2 van 1 mton in 2030 door de glastuinbouw. Daarbij zijn effecten van versnelling van de vernieuwing van de kassen en aanleg van warmtenetten niet meegenomen vanwege de onzekerheid op dit moment. Ook efficiënte maatregelen als de toekomstige aanscherping van de eisen van Groen Label Kassen zijn nog niet in de plannen meegenomen.

Stijging kosten fossielvrij telen
Het PBL gaat nu ook uit van baten voor de glastuinbouw door het verminderde gebruik van gas. Hoe zich dat verhoudt tot recent onderzoek van Wageningen UR is niet duidelijk. Onderzoekers stelden dat de kosten voor fossielvrij telen hard oplopen: „In grote lijnen kan geconcludeerd worden dat energiekosten zullen gaan stijgen, maar dat door anders te gaan verwarmen die stijging beperkt blijft.”

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties