Vakblad voor de Bloemisterij Ondernemen EOB schort opnieuw behandeling octrooiaanvragen op

EOB schort opnieuw behandeling octrooiaanvragen op

0

António Campinos, de president van het Europees Octrooibureau (EOB), wil van de Grote Kamer van Beroep, zijn hoogste juridisch orgaan, uitleg over de octrooieerbaarheid van natuurlijke eigenschappen. In de tussentijd worden alle octrooiaanvragen op klassieke veredeling opgeschort.

Op dit moment zijn er 19 bezwaarprocedures tegen octrooiaanvragen op klassieke veredeling. Daarnaast zijn er 250 aanvragen die nog aanhangig zijn. Al deze zaken worden voorlopig weer opgeschort in afwachting van de uitspraak van de Grote Kamer van Beroep, het hoogste juridisch orgaan van het Europees Octrooibureau (EOB)

Het Europees Parlement gaf tijdens een debat in de landbouwcommissie op 8 april duidelijk te verstaan dat er zo snel mogelijk een juridisch sluitende oplossing gevonden moet worden in het belang van veredelaars, boeren en tuinders.

Juridische onduidelijkheid

Het Europees Octrooibureau (EOB) was op uitnodiging van Europarlementariër Jan Huitema aanwezig om uitleg te geven over de juridische onduidelijkheid die ontstaan is sinds de Technische Kamer van het EOB op 5 december 2018 besloot dat een verbod op de octrooieerbaarheid van natuurlijke eigenschappen in haar ogen ongeldig is. De Grote Kamer van Beroep, als hoogste juridisch orgaan van het EOB, kan als enige uitsluitsel kan geven over de geldigheid van die uitspraak van eind 2018. De Technische Kamer heeft dat orgaan zelf niet aangesproken over deze kwestie. Nu legt de president van het EOB het zelf voor aan de Grote Kamer.

Europees Parlement wil snel verbod

Het Europees Parlement vindt dat natuurlijke planteneigenschappen vrij beschikbaar moeten blijven voor het ontwikkelen van nieuwe rassen en dat zo snel mogelijk een eind moet komen aan de octrooieerbaarheid van planten verkregen via een “essentieel biologische werkwijze”. Zij benadrukken dat ze positief staan ten opzichte van de doorverwijzing naar de Grote Kamer van Beroep in de hoop dat dit de snelste manier is om het verbod alsnog bevestigd te krijgen. Desondanks gaven ze aan er niet helemaal gerust op te zijn dat deze instantie tot een positieve uitspraak komt. In dat geval dienen ook andere opties, zoals aanpassing van het Europees Octrooiverdrag of de Europese Biotechrichtlijn bekeken te worden.

Sterke wil

Volgens Plantum is er niet alleen in het Europees Parlement een sterke wil om de uitsluiting van octrooien op natuurlijke eigenschappen in stand te houden. Die mening signaleert Plantum ook bij de Europese Commissie, de Europese Raad en het EOB. Die specifieke uitsluiting moet wel op zodanige wijze gebeuren dat dit juridisch gezien stand houdt.

In Nederland vindt 25 april 2019 een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer plaats over biotechnologie en kwekersrecht, waarbij minister Schouten haar zienswijze op het dossier toelicht.

 

 

Hans Neefjes
Hoofdredacteur Hans Neefjes is sinds december 1999 werkzaam bij het Vakblad voor de Bloemisterij.

Reageer op dit artikel

avatar