‘Er wordt al gesproken over een digitale dictatuur’

De discussie over klimaatverandering is hot. Het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen staat centraal. Nationaal worden aan klimaattafels de doelen voor 2030 en 2050 bediscussieerd. Welke bijdragen moeten industrie, energie, bebouwde omgeving, landbouw en huishoudens leveren om de doelen te realiseren?

De tuinbouw is zich zeer bewust van de bijdrage die zij moet leveren en is goed op weg om doelstellingen te halen. Het is van belang het klimaatvraagstuk mondiaal te beschouwen. De tuinbouw is sterk geïnternationaliseerd. Een interessante vraag is of dit uit oogpunt van CO2-reductie houdbaar is en of productie dicht bij de consument meer in beeld komt.

Een sterk onderbelichte technologische ontwikkeling die een nog grotere impact heeft op wereldschaal dan het klimaatvraagstuk vormt de fusie tussen biotechnologie en informatietechnologie. De ontwikkelingen in de biotechnologie gaan razendsnel, maar worden gereguleerd door regelgeving. Bij de neurowetenschappen worden grote stappen gezet hoe de biochemische processen in de verschillende onderdelen van ons brein zich voltrekken. Wetenschappers zijn het erover eens dat onze natuurlijke of organische processen allemaal gezien kunnen worden als data-verwerkende systemen.

Door de ontwikkeling van quantumcomputers met een duizelingwekkende capaciteit voor big data-verwerking en nanorobots die in onze zenuwbanen worden gekoppeld aan neuronen die als informatiedragers functioneren kunnen we straks het brein uitlezen, als software, deze verbeteren, een grotere capaciteit geven en weer uploaden in het brein. Dat kan ook ingebed worden in robots die daarmee menselijke taken overnemen.

Door het registreren van menselijke reacties op hun omgeving door ingebouwde robots in bijvoorbeeld televisies, mobiele telefoons of camera’s in bloemenwinkels krijgen we zicht op het werkelijke gedrag van consumenten.

Omdat grote data-mastodonten als Google, Facebook, Microsoft, Alibaba en Amazon hier een grote voorsprong nemen, wordt al gesproken over een digitale dictatuur. Regelgeving loopt aanzienlijk achter. Op dit moment kennen deze bedrijven onze afnemers beter dan wij en nog erger, ook beter dan dat wij onszelf kennen.

Herman de Boon,

Bestuurder en commissaris

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties