EU akkoord maakt waterhergebruik in tuinbouw mogelijk

Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese lidstaten hebben maandag 2 december een akkoord bereikt over wetgeving die hergebruik van afvalwater mogelijk maakt in de land- en tuinbouw. Dat meldt branche-organisatie Glastuinbouw Nederland op haar website.

Op dit moment gebruiken al zeven lidstaten water dat is gezuiverd uit stedelijk afvalwater voor de irrigatie van land- en tuinbouwgewassen. Iedere lidstaat deed dit naar eigen inzicht en met eigen kwaliteitsnormen. Dit zorgde voor twijfels over de kwaliteit van land- en tuinbouwproducten bij andere lidstaten die deze gewassen importeerden. Met de nieuwe Europese wetgeving worden die twijfels weggenomen. Elk gewas, of de watergift nu met grondwater of gezuiverd water is gerealiseerd, voldoet dankzij deze wetgeving aan dezelfde kwaliteitsnormen.

Minder waterverspilling
VVD Europarlementariër Jan Huitema, onderhandelaar op dit dossier namens Renew Europe, is erg tevreden met het resultaat: „Deze regels brengen ons weer een stap dichter bij de circulaire economie. De strenge veiligheids- en kwaliteitsnormen die we nu hebben afgesproken, zorgen ervoor dat gezuiverd afvalwater zonder twijfels over voedselveiligheid kan worden hergebruikt. Dat zorgt weer voor minder waterverspilling. Een win-win situatie dus. Zeker als we in de toekomst te maken krijgen met meer periodes van droogte, ontstaat er meer behoefte aan hergebruik van water. Dan is het verstandig dat we nu alvast duidelijke regels hebben.”

Telers ontzorgen
Een actueel project op dit gebied in de Nederlandse glastuinbouw is Delft Blue Water. Dat borduurt voort op een pilot in de Harnaschpolder uit 2011. Het idee is om effluent van de afvalwaterzuivering AWZI Nieuwe Waterweg op te waarderen tot gietwater voor de glastuinbouw. Dat zou een deel van de huidige lozing van 10.000 m3 effluent per uur op de Noordzee overbodig maken en een deel van de Westlandse telers ontzorgen. Lastig punt is nog wel hoe je de noodzakelijke infrastructuur in bestaand verstedelijkt en verglaasd gebied realiseert.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties