EU overweegt noodmaatregelen rond ralstonia in roos

De Europese Commissie gaat in september 2017 middels een audit beoordelen of Nederland de juiste maatregelen nam om de bacterie ralstonia de baas te worden. Mogelijk volgen er daarna noodmaatregelen binnen de EU voor Ralstonia solanacearum in roos.

 

De Nederlandse Voedings en Warenautoriteit (NVWA) heeft aan de EU uitgelegd wat er is gedaan om Ralstonia solanacearum in roos uit te roeien en wat men in 2017 doet om herintroductie van de bacterie in roos te verkleinen. De Europese Commissie gaat in september 2017 middels een audit beoordelen of Nederland de juiste maatregelen nam. Hierna zal er bekeken worden of er binnen de EU noodmaatregelen opgesteld gaan worden voor Ralstonia solanacearum in roos.

 

Het komt vaker voor dat de EU besluit om een audit uit te voeren in een lidstaat bij een uitbraak van een (nieuw) organisme. Aan de ene kant doen zij dat om meer te leren over de aanpak van een lidstaat om dit organisme uit te roeien en aan de andere kant om te beoordelen of de lidstaat voldoende en juiste maatregelen heeft getroffen om verspreiding binnen de lidstaat en de EU verder te voorkomen. In Nederland is er in de tuinbouwsector alleen in 2008 een audit geweest naar aanleiding van de uitbraak van PSTVd in Solanum jasminoides, een organisme dat nooit eerder in dit gewas was gevonden.

 

Op vijftien rozenbedrijven, telers en vermeerderaars, is 2015 en 2016 een besmetting met Rsol vastgesteld. Ruimen is dan verplicht, want het is een Q-organisme. De schade voor de bedrijven loopt in de miljoenen en de overheid heeft aangegeven dat zij geen vergoeding geeft. Er zijn nu juridische procedures die betrekking hebben op de maatregelen die de NVWA heeft opgelegd en op verzoeken om nadeelcompensatie te verlenen.

 

Alle uitbraken van Rsol in roos in Nederland waren in jonge aanplant. Er was in de wereld nog geen besmetting van Rsol in roos bekend. Naar aanleiding van de uitbraak in 2015 van Ralstonia solanacearum in roos in Nederland, is er door de NVWA nagegaan welke leveringen van plantmateriaal van besmette vermeerderingsbedrijven naar de EU lidstaten (inclusief Zwitserland) zijn gegaan. Dit is een verplichting in de EU. Op basis van deze leveringsgegevens hebben de betreffende lidstaten de leveringen getraceerd en bedrijven bezocht en geïnspecteerd. De bacterie is uiteindelijk gevonden in België, Duitsland, Oostenrijk, Polen, Portugal en Zwitserland.

 

In het Vakblad voor de Bloemisterij van 7 april lees je meer actuele informatie over ralstonia.