Europees Parlement tegen verlenging toelating glyfosaat

    De milieucommissie van het Europees Parlement is tegen verlenging van de toelating van glyfosaat met 15 jaar tot juli 2031. Zolang er geen eenduidige duidelijkheid is over hormoonverstorende eigenschappen van glyfosaat en de kans op kanker door deze werkzame stof acht het parlement verlenging riskant.

    De milieucommissie van het Europees Parlement dringt aan op een nieuwe herbeoordeling. Verder moeten alle wetenschappelijke gegevens waarop de Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA zich heeft gebaseerd om te adviseren glyfosaat een nieuwe toelating te verlenen openbaar gemaakt worden. Dit advies heeft de Europese Commissie overgenomen.

    Niet bindend
    De aangenomen resolutie door de milieucommissie is niet bindend. Het is aan de sectie fytofarmacie van het vaste comité voor Planten, Dieren, Voeding en Diervoeders, waarin experts uit de 28 EU-lidstaten zitting hebben, om de knoop in mei door te hakken. Als zij niet tot een meerderheid komen voor of tegen het voorstel dan mag de Europese Commissie zelfstandig een besluit nemen.

    Bron: Vakblad voor de Bloemisterij