Europese subsidie voor innovatieve geothermie-pilots en -demo’s

Het Europese samenwerkingsverband Geothermica stelt via een zogeheten joint call ruim € 30 miljoen subsidie beschikbaar voor innovatieve pilot- en demonstratieprojecten met geothermie. Ondernemers die werken aan geothermieprojecten, kunnen tot 10 juli een globaal projectvoorstel indienen bij RVO.nl.

 

Een van de vereisten is een samenwerkingsverband met een buitenlandse partner. Begin april worden de richtlijnen van de call gepubliceerd.

 

Geothermica is een samenwerkingsverband van België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje, Turkije, IJsland, Zwitserland en de Europese Commissie (EC). Het is de eerste keer dat er op het thema geothermie een gezamenlijke Europese call plaatsvindt.

 

Geothermica richt zich op projectvoostellen die op relatief korte termijn tot een doorbraak kunnen leiden. Ook moet het project bijdragen aan het versnellen van de toepassing en implementatie van geothermie in Europa. Doel is uiteindelijk om geothermie goedkoper, efficiënter en breder toepasbaar te maken.