Vakblad voor de Bloemisterij Energie EZK steekt extra geld in garantieregeling aardwarmte

EZK steekt extra geld in garantieregeling aardwarmte

0

In 2019 en 2020 stort het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) jaarlijks €4,7 miljoen in de garantieregeling aardwarmte, het fonds waarmee de overheid aardwarmteprojecten helpt die tegen een misboring aanlopen. In 2018 en 2017 ging het nog om respectievelijk €2,3 miljoen en €833.000, zo blijkt uit de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting van het ministerie.

De reden waarom er extra geld voor de garantieregeling komt, heeft te maken met het energieakkoord, de warmtevisie van EZK, de beleidsbrief tuinbouw van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw 2014-2020. Daarin heeft het stimuleren van aardwarmte prioriteit. Daarnaast gaat geothermie volgens EZK een belangrijke rol spelen in het klimaatakkoord.

Het ministerie verwacht dan ook dat de komende jaren een toenemend beroep op de garantieregeling zal worden gedaan. Dat heeft tot gevolg dat er enerzijds hogere premie-inkomsten zullen zijn, maar anderzijds ook hogere uitgaven aan verliesdeclaraties van aardwarmteprojecten die een beroep doen op de regeling.

Klein risico op misboring
Het risico op een misboring – dus dat de volgens plan aangeboorde aardlaag minder warmwaterproductie oplevert dan op basis van geologisch vooronderzoek werd verwacht – is volgens EZK overigens heel klein. De kans op een volledige mislukking bedraagt 1,4% en op een gedeeltelijke mislukking 7,6%.

Dit jaar verwacht EZK voor €6 miljoen aan verliesdeclaraties binnen te krijgen. Het uitstaande bedrag aan garanties bedroeg in 2017 €70,5 miljoen. Voor 2018 wordt echter rekening gehouden met een bedrag van €113,3 miljoen en voor 2019 met €161,9 miljoen. Daarbij gaat het om forse garanties van maximaal €18,7 miljoen per project. De begrotingsreserve Aardwarmte, het potje waarin EZK de ontvangen premies voor het garantiefonds stopt, lijkt daarmee ontoereikend te zijn om in te kunnen spelen op eventuele toekomstige misboringen.

Energiebeheer Nederland
EZK stelt verder €21 miljoen beschikbaar voor een project van Energie Beheer Nederland (EBN) om, in samenwerking met TNO, de ondergrond in Nederland in kaart te brengen, zodat inzicht verkregen kan worden in het volledige potentieel van aardwarmte.

Quincy von Bannisseht
Quincy von Bannisseht is redacteur van het Vakblad voor de Bloemisterij. Voor onderwerpen op het gebied van onder meer handelspolitiek, economie, agribusiness, logistiek en marktontwikkelingen draait hij zijn hand niet om.

Reageer op dit artikel

avatar