Fikse omzetgroei FloraHolland in december

De omzet van bloemen, potplanten en tuinplanten steeg in december bij FloraHolland bij een 1,2% lagere aanvoer met 4,9%. De gemiddelde prijs steeg met 6,2%.

De daling van de aanvoer werd vooral veroorzaakt door de lagere aanvoer van snijbloemen. De tuinplanten en snijbloemen realiseerden gemiddeld een hogere gemiddelde prijs. December 2015 telde één veildag meer, namelijk 21, tegenover 20 veildagen in december 2014.

Hogere omzet snijbloemen
De snijbloemenomzet groeide in vergelijking met dezelfde periode in 2014 met 4,2%, bij een aanvoerdaling van 2,1%. De gemiddelde prijs steeg met 6,4%. De aanvoer van tulpen bleef in december 2015 flink achter ten opzichte op dezelfde periode in 2014, namelijk 24%. De gemiddelde prijs steeg met 4 cent naar € 0,18. Dat is een stijging van 28%.

De aanvoer van rozen lag 2,7% lager. De aanvoer van amaryllis was stabiel bij een gelijkblijvende gemiddelde prijs. Bij de pluischrysanten is een flinke omzetgroei gerealiseerd van 18,4%, bij een aanvoerdaling van 10,3%, wat realiseerde in een stijging van de gemiddelde prijs met 13 cent. Bij troschrysanten was de prijsstijging beperkt tot 1 cent, bij een aanvoerstijging van 5,5%.

Ook in december kende de gerbera een flinke aanvoerstijging van 15,2%, waarbij de gemiddelde prijs 4 cent daalde.

Seizoensproduct ilex liet een flinke aanvoergroei zien van 21,5%. De gemiddelde prijs daalde met 8 cent naar gemiddeld € 0,54. De omzet van anthurium daalde met 8,8%, ondanks een lichte daling in de aanvoer van 0,8%, dit realiseerde in een 6 cent lagere middenprijs.

Prijsdaling kamerplanten
De kamerplantenprijs lag in december gemiddeld 1 cent lager ten opzichte van dezelfde periode in 2014, bij een aanvoerstijging van 6%. De gemiddelde prijs van phalaenopsis daalde met 2,6% bij een aanvoerstijging van 5,6%.

De aanvoer van seizoensproduct poinsettia lag 6,4% hoger wat resulteerde in een 3,8% lagere gemiddelde prijs. Ondanks een 3,9% lagere aanvoer van hyacinthus daalde de middenprijs met 2 cent. De forse aanvoergroei van anthurium 17,7%, zorgde voor een daling van de middenprijs met 7,1%.

Ondanks de forse aanvoergroei bij potroos en dendrobium van respectievelijk 15,6% en 21,7%, steeg de gemiddelde prijs met 1,2% en 8,4%.

Meer tuinplanten
De tuinplantenaanvoer lag in december 5,8% hoger dan vorig jaar, met een 6% hogere middenprijs. De verschuivingen binnen het assortiment waren groot. Sterke dalers in de aanvoer waren picea (-27%) en ilex (-35%). Sterke stijgers in de aanvoer waren gaultheria (157,7%), calocephalus (165%), cyclamen (77,2%), viool (73%) en primula (79%). De forse aanvoer stijging zorgde veelal ook voor een sterke daling van de gemiddelde prijs.