Financiën: ’Glastuinbouw moet fiscale positie koesteren’

De glastuinbouw profiteert in hoge mate van diverse fiscale regelingen zoals het verlaagd tarief energiebelasting. Daarom moet de sector haar fiscale positie koesteren, zo zei Pieter Hasekamp, directeur-generaal Fiscale Zaken van het ministerie van Financiën op 22 september tijdens een bijeenkomst van LTO Nederland en de NCR in Den Haag.

De topambtenaar noemde ook de Vamilregeling (voor milieu-investeringen) als voorbeeld van een voor de agrosector gunstig uitpakkende regeling. Van de € 139 miljoen uit die regeling komt 70% in de land- en tuinbouw terecht. Ook de EIA en SDE+ zijn faciliteiten die volgens Hasekamp in trek zijn bij agrariërs.

Verder wees hij op de fiscale voordelen door internationale belastingverdragen, zoals recent afgesloten met Ethiopië en Kenia, die gunstig uitpakken voor investeringen en de handel in sierteeltproducten. Daarnaast wees Hasekamp erop dat de landbouwvrijstelling, het verlaagde tarief energiebelasting, het lage btw-tarief sierteeltproducten en de vrijstelling overdrachtsbelasting voor cultuurgrond recent nog door het kabinet tegen het licht zijn gehouden en niet zijn aangepast. Dat toont volgens hem aan dat het kabinet oog heeft voor de economische positie van de agrosector.

’Subsidies afbouwen’
Overigens maakte de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) onlangs bekend overheden te adviseren subsidies voor fossiele brandstoffen af te bouwen. Mogelijk zou dat gevolgen kunnen hebben voor het verlaagd tarief energiebelasting waarvoor Brussel Nederland toestemming heeft verleend tot 2024.