Financiering FloraHolland op de schop

De algemene ledenvergadering van FloraHolland heeft ingestemd met de voorstellen voor een andere financieringswijze van de veiling. Het betekent onder meer dat de liquiditeitsbijdrage verdwijnt.

De nieuwe financieringswijze behelst dat leden bij een eventueel verlies in een jaar hun geld niet kwijt zijn, ze gaat van verlies- naar vermogensdekking. De veiligheidsklep van de liquiditeitsbijdrage verdwijnt.

Daarnaast worden de huidige regelingen rondom participatiereserve en ledenlening vervangen en vereenvoudigd en leidt dat er toe dat de coöperatie door de actieve leden wordt gefinancierd, en niet deels door oud-leden.

De participatiereserve wordt vervangen door een certificaat A. Is dat certificaat volgestort met €20.000,- dan wordt certificaat B opgebouwd. De certificaten worden afgelost als de veiling minimaal 45% aan risicodragend vermogen heeft.

Tenslotte wordt het verschil tussen vof’s en maatschappen enerzijds en bv’s en nv’s anderzijds geëlimineerd. Firmanten in vof’s en maatschappen zijn nu nog persoonlijk lid, terwijl bv’s en nv’s als bedrijf lid zijn. Dit onderscheid verdwijnt.

Met de financiering wil FloraHolland efficiënt kunnen inspelen op veranderingen in het kader van FloraHolland 2020, met een eenvoudiger werkwijze een aantrekkelijk lidmaatschap blijven bieden én voldoen aan veranderende eisen van bankfinanciering.

Financiële ratio’s vormen daarin het fundament. De solvabiliteit moet naar 30 procent van het balanstotaal. Voor het risicodragend vermogen (dat al op niveau zit) wil de veiling sturen binnen een bandbreedte van 45 procent tot 55 procent.