‘FloraHolland betrouwbaar en bureaucratisch’

Kwekers zien FloraHolland als dienstverlenend en betrouwbaar, maar ook als bureaucratisch en complex. De tevredenheid over Connect is nog laag. Dit blijkt uit een onafhankelijk kwekersopinieonderzoek.

Uit het onderzoek komt verder dat financiële zekerheid is voor kwekers vaker een reden om via FloraHolland aan te voeren dan twee jaar geleden. Ook wordt zeggenschap belangrijk gevonden en willen kwekers betrokken zijn bij de veiling. Het onderzoek laat een kleine stijging in tevredenheid over de mate van zeggenschap en betrokkenheid.

Ook het logistieke proces en de klantvriendelijkheid van logistieke medewerkers worden beter gewaardeerd dan in 2011. De tevredenheid over de klachtafhandeling en probleemoplossing zijn daarentegen nog niet voldoende.

Connect niet goed
Net als in 2011 is de tevredenheid over Connect laag, dit heeft vooral te maken met de behoefte van kwekers om proactiever benaderd te worden. De tevredenheid over de informatievoorziening is wel gestegen ten opzichte van 2011. Wel geeft een deel van de kwekers aan informatie te ontvangen die te weinig relevant is voor hun bedrijf of in een taal die zij niet machtig zijn.

23% van de 5500 kwekers deden mee aan het kwekersopinieonderzoek. In 2011 was 58% van de kwekers (zeer) tevreden over FloraHolland. In 2013 is dit percentage gestegen naar 66%.