FloraHolland en Behoud de Plantenklok zijn er nog niet uit

Na drie gesprekken hebben FloraHolland en de Behoud de Plantenklok nog geen oplossing gevonden voor de grieven van de actiegroep. Ondertussen komt de datum van de extra algemene ledenvergadering – donderdag 21 september – dichterbij.

Het derde gesprek tussen beide partijen vond afgelopen vrijdag plaats. Namens FloraHolland waren financieel directeur Steven van Schilfgaarde, commercieel manager Servaas van der Ven en manager commerciële operatie Aad van den Enden van de partij. Algemeen directeur Lucas Vos doet niet mee aan de gesprekken. Het is niet bekend waarom. Behoud de Plantenklok werd zowel door kwekers als handelaren vertegenwoordigd.

De woordvoerder van de actiegroep, Jos Kester, noemt het een goed en constructief gesprek, omdat er naar elkaar geluisterd werd en de veilingmedewerkers begrip toonden voor de argumenten van de actiegroep. Een oplossing voor de grieven van de actiegroep, die €600 miljoen omzet representeert, is er echter nog niet. De veiling is ook nog niet met voorstellen gekomen. Ook over een eventuele stemming over het beeldveilen op de extra alv is niet gesproken.

Kester: „Het was een heel goed gesprek en op basis van hetgeen we met elkaar gedeeld hebben, verwacht ik dat we er wel uit gaan komen. Ja, ik had gehoopt dat er al meer duidelijkheid zou zijn.” De vertegenwoordigers van de actiegroep gaan eerste intern overleggen en dan komt er deze week een vierde gesprek met FloraHolland. De groep houdt vast aan de eis dat er fysiek geveild gaat worden. Kester realiseert zich dat er ook FloraHolland-leden zijn die de groep niet steunen.

Kester benadrukt dat de actiegroep niet terug wil naar ‘het vervoer met paard en wagen’, maar dat veranderingen bij FloraHolland verbeteringen moeten zijn. Beeldveilen van planten en het af-tuinveilen ziet de groep niet als een verbetering. „We zijn ook niet tegen digitalisering als het een verbetering is voor kwekers en kopers en als iedereen er mee uit de voeten kan. Iedere oplossing die goed is voor de coöperatie is welkom. Het enige dat voor ons telt is de coöperatie, zoals ze 100 jaar gefunctioneerd heeft, overeind te houden. Met kwekers en kopers en de veiling daartussen.”

Kester: „Met coöperatie bedoel ik grote en kleine kwekers en grote en kleine handelaren. De veiling moet met een breed pakket iedereen blijven bedienen. Dat is 100 jaar zo geweest en dat is de kracht van de veiling.”

De actiegroep is ook bang dat het beeldveilen en af-tuinveilen ertoe leidt dat de veilingklok in de toekomst helemaal verdwijnt. „Dat hoeft in eerste instantie niet het uitgangspunt van FloraHolland te zijn, maar we zijn wel bang dat de veiling een traject in gaat dat vergelijkbaar is met the Greenery. We denken dat veel mensen niet overzien welke richting het uitgaat. Iedereen die aan de veiling verbonden is zou er van doordrongen moeten zijn welke consequenties de veranderingen die de veiling voorstelt heeft. Het zou dan makkelijker zijn om een oplossing te vinden waar iedereen zich in kan vinden.”

Als het aan de actiegroep ligt dan trekt FloraHolland twee jaar uit om te onderzoeken wat de consequenties zijn van het beeldveilen van planten en af-tuinveilen, welk systeem het beste is en wat kwekers en handelaren wel en niet willen. De actiegroep heeft de indruk dat door het beeldveilen van planten en het af-tuinveilen een groep kopers wordt uitgeschakeld. Kester schat dat die groep verantwoordelijk is voor 30% of meer van de veilingomzet. „Dan is ook de vraag wat de consequenties zijn als je dat koperspotentieel kwijt raakt”

 

 

 

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties