Vers van de pers

Roemer: één persoon per kamer, het kan

Op de dag dat Emile Roemer als voorzitter Aanjaagteam Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten werd aangesteld was  net het eerste nieuws bekend dat corona om zich...