Forse stijging vervulde stage-opdrachten glastuinbouw

In 2017 is via Stagestimulator in het eerste halfjaar al 80% van de tachtig aangeboden stage-/afstudeeropdrachten in de glastuinbouw vervuld. In 2016 was dit 44% van de in totaal honderdnegen aangeboden stage-/afstudeeropdrachten over het hele jaar.

„Deze ontwikkeling maakt zichtbaar dat de Stagestimulator een schot in de roos is en een zeker in een krapper wordende arbeidsmarkt meerwaarde vervult”, aldus Peter Loef.

Wat opvalt is dat het aantal nieuwe bedrijven dat contact opneemt minimaal stijgt maar dat het aanbod aan stageplekken en afstudeeropdrachten daarentegen wel fors stijgt. Ten opzichte van 2016 is het totale netwerk van bedrijven gegroeid van 167 naar 193. Het betekent overigens niet dat elk bedrijf altijd een stage-/afstudeeropdracht beschikbaar heeft, maar wel bereid is, mocht de situatie zich voordoen, in overleg een opdracht te creëren.

De Stagestimulator is een project van LTO Glaskracht Nederland en wordt gefinancierd door Colland Arbeidsmarktbeleid. De Stagestimulator zet zich enerzijds in om het aanbod in stage-/afstudeeropdrachten te stimuleren in de glastuinbouwsector en anderzijds om er voor te zorgen dat de stage-/ afstudeeropdrachten beter aansluiten bij de behoefte vanuit de praktijk, onderwijs en de individuele student. De Stagestimulator is gekoppeld aan de Greenport Horti Campus.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties