Gashandel tendeert mee op Siberisch winterweer

Door de kou in Europa en de voorspellingen over Siberische situaties is de prijs van daggas in een week tijd gestegen met circa 3 cent per kuub. De lange termijncontracten worden er in veel mindere mate door beïnvloed, hier is de stijging met circa 2 tiende cent beperkt gebleven.

Fugro, een Nederlandse leverancier van geotechnische en survey-diensten, heeft een opdracht gekregen van Guangzhou Marine Geological Survey (GMGS) voor gashydraatonderzoek op de noordelijke continentale helling van de Zuid-Chinese Zee. Volgens Fugro kunnen gashydraten – ‘bevroren’ gas-water vaste stoffen die op ijs lijken – een belangrijke bron van toekomstige energie zijn.

In Noordwest-Duitsland begint de komende dagen het megaproject van netwerkbeheerder EWE om huishoudens om te schakelen op hoogcalorisch gas. Daarmee wordt de afhankelijkheid verkleind van het laagcalorische Groningse aardgas. In totaal gaat het om zo’n 1,5 miljoen aansluitingen. Elk huishouden in Noordwest-Duitsland wordt individueel bezocht om de verwarmings- en kookapparatuur geschikt te maken voor gas dat uit Noorwegen en Rusland komt. Daarbij wordt het brander mondstuk vervangen.

Elektriciteit
Voor de lange termijnprijzen was het de afgelopen week weer een onstabiele week. Aan het begin van de week gingen de prijzen omhoog aan de hand van de stijgende steenkoolprijs. Verder in de week was de weg naar beneden weer gevonden, eveneens onder invloed van de steenkoolprijs die weer zakkende was.

Voor wat betreft de korte termijn lag het prijsniveau iets onder dat van de week daarvoor, zij het slechts enkele euro’s op de gemiddelde dagprijs.

Vorige week is de bouw van één van de grootste onshore windparken van Nederland goedgekeurd. Het windpark Drentse Monden en Oostermoer. De Raad van State moest er aan te pas komen om de bezwaren van de omwonenden ongegrond te verklaren en de initiatiefnemers Readthuys uit Enschede en twee collectieven van agrarische ondernemers vrij baan te geven met hun project. De protesten van de omwonenden haalden in juni 2015 het landelijke nieuws. De protesten richten zich op dat moment tegen oud-minister Kamp die de Veenkoloniën bezocht om te praten met de voor- en tegenstanders.

De tegenstanders voelden zich niet serieus genomen door de overheid. Aangezien het windpark een vermogen heeft van meer dan 100 MW is de Crisis- en herstelwet van toepassing, die bepaalt dat het ministerie in Den Haag een inpassingsplan mag vaststellen dat voorbij gaat aan de wensen van – ook – het lokale bestuur. ‘Er is geen wet die bepaalt dat een ruimtelijk plan een ontwikkeling alleen mogelijk mag maken als daarvoor voldoende draagvlak bestaat’, aldus de Raad van State. De 45 te bouwen windturbines krijgen een gezamenlijk vermogen van 150 Megawatt.

Olie
Een vlakke koers van olie hebben we gezien afgelopen week met ups en downs per dag. De vlakke koers is het resultaat van aantrekkende aandelen beurzen en de toenemende productie in Amerika, deze houden elkaar in evenwicht. Een echte richting is er niet voor olie, verschillende partijen slingeren tegenstrijdige berichten de wereld in. Het gaat in deze berichten voornamelijk over de inschatting van het olieverbruik in de toekomst.

Waar aan de ene kant de vraag gaat toenemen door een groeiende economie, daalt de vraag op andere fronten. Een redelijk onvoorzien voorbeeld is het afschaffen van wegwerpplastic, deze industrie heeft een aandeel van 15 procent in alle olie, dat als grondstof voor de productie van petrochemicaliën wordt ingezet. Wereldwijd is een toenemend bewustzijn over milieuschade door plastics en verschillende soorten verpakkingen, met name in Europa, maar blijkt inmiddels bijvoorbeeld ook uit ontwikkelingen in het milieubeleid van China.

Deze update is verzorgd door NIFE Energieadvies.

Vrieskoude in Siberië, een bevroren Baikalmeer. I Foto: Shutterstock
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties