Vakblad voor de Bloemisterij Energie Gasunie geeft gas met energietransitie

Gasunie geeft gas met energietransitie

0

De koers van daggas is redelijk stabiel op laag niveau. De prijs voor de middellange termijn is licht gedaald maar voor de meerjaren vooruit is het licht gestegen. De middellange termijnprijs ervaart was neerwaartse druk in navolging van het daggas en de stijging voor de langere termijn lijkt toch wat risico in te calculeren voor eventuele stijgingen. Een reden om meer risico in te prijzen voor de lange termijn kan ook duiden op een te verwachten stijgende vraag naar gas in de verre toekomst.

Gazprom heeft onlangs zelf verklaard circa 76% van de Nord Stream II pijpleiding gerealiseerd te hebben, eerder meldden andere bedrijven ook al dat het project op schema zou liggen.

Gasunie heeft aangegeven dat hun eigen toekomst niet volledig afhankelijk van gas zal zijn. Er zouden vergevorderde plannen zijn om restwarmte vanuit de havens in Rotterdam via een leiding naar Den Haag en omstreken aan te leggen, onder anderen door de Gasunie. Ze geven aan dat ze wellicht de meest kundige partij in Nederland zijn die dit soort megaprojecten kunnen realiseren. Het doel is om hiermee een grote stap te zetten in de energietransitie en zo de doelen te behalen voor het terugdringen van de CO2 uitstoot.

Olie licht gestegen
De prijs van olie is licht gestegen zonder dat hier een directe oorzaak voor aan te wijzen is. Wat wel enigszins zorgde voor opwaartse druk was de tegenvallende voorraad van olie in Amerika, deze was fors minder dan wat handelaren van tevoren inschatten.

De geopolitieke spanning tussen Amerika en Iran is afgelopen week weer verder opgelopen. De Iraanse tanker Grace 1 was eerder in Gibraltar aan de ketting gelegd omdat het schip olie zou vervoeren bestemd voor Syrië. Nadat Iran garanties had afgegeven dat de olie niet aan Syrië geleverd zou worden mocht het schip weer vertrekken. Hierna kreeg het schip de naam Adrian Darya 1, en lijkt het rechtstreeks richting Syrië gevaren met de transponder uitgeschakeld. Inmiddels heeft Iran verklaard dat de olie is verkocht en ook is afgeleverd. Omdat de transponder uitgeschakeld was is niet officieel bekend waar de lading gelost is, maar uit satellietbeelden zou blijken dat het schip in of nabij een haven in Syrië is geweest.

Elektriciteit meer volatiel geworden
Korte termijnprijzen zijn meer volatiel geworden, mogelijk als gevolg van minder energie uit de zon door weersomstandigheden. Op de dagen dat er veel wind is, is een daling van de koers te zien. De lange termijn is licht gedaald evenals de koers van CO2-emissierechten.

Uit cijfers is gebleken dat het aanbod van hernieuwde energie aan het toenemen is, dit zijn in dit geval toenames van elektriciteit (zon- en windenergie), warmte en biobrandstof. In de afgelopen maand augustus is 20% meer energie geleverd door de nieuwe vormen van energie ten aanzien van augustus 2018.

Afgelopen week is de Cobra-kabel in gebruik genomen. Deze kabel is een elektrische verbinding tussen Nederland en Denemarken. Vanaf heden kan er elektriciteit uitgewisseld worden tussen beide landen.

Deze update is verzorgd door NIFE Energieadvies.

Foto: Shutterstock

Reageer op dit artikel

avatar