Gecontroleerde distributie van Calypso

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft besloten dat Calypso voor bedekte teelten alleen nog verkrijgbaar is via gecontroleerde distributie. Telers die aantonen dat ze afvalstromen voor minimaal 95% zuiveren kunnen nog over de insecticide beschikken.

Aanleiding voor de aanpassing zijn de te hoge gehaltes thiacloprid in het oppervlaktewater op verschillende plekken. Het Ctgb had de toelatingshouder daarom verzocht tussentijd het etiket aan te passen om de overschrijdingen van de norm voor de kaderrichtlijn Water terug te dringen.

Het gebruik van Calypso in de containerteelt van sempervivum, astible, rhododendron, azalea, taxus, thuja, hedera, euonymus, osmanthus, photinia, pieris, acer, viburnum, hydrangea en fagus, is teruggetrokken uit de huidige toelating. Daarnaast is op verzoek van de toelatingshouder de driftreducerende eis langs watergangen verhoogd van 75% naar 90%.

Zowel in bedekte als onbedekte teelten wordt Calypso ingezet tegen bladluizen en larven van de kaswittevlieg.

Goltix WG
Voor het onkruidbestrijdingsmiddel Goltix WG gelden ook aangepaste etiketteksten. De wijziging betreft het opnemen van een Laag Doserings Systeem in de bolbloemen- en bloembollenteelt en de teelt van pioenen. En het verruimen van de reeds bestaande LDS toepassingen in lelie.

Fungaflor Rook
Zoals verwacht is Fungaflor Rook per 2016 niet meer toegelaten en is er geen uitverkoop- en opgebruiktermijn vastgesteld. Het is dus niet meer als schimmeldoder, onder andere botrytis, in te zetten in onder meer bedekte bloemisterijgewassen.