Brede weersverzekering wordt wellicht in 2020 al goedkoper

Het streven van het kabinet om boeren en tuinders vrij te stellen van assurantiebelasting (21%) voor de Brede Weersverzekering wordt steeds concreter. In een brief aan de Tweede Kamer laat landbouwminister Schouten weten dat het meegenomen wordt in het belastingplan, zodat de vrijstelling in werking kan treden per 1 januari 2020. De bewindsvrouw heeft overleg met de Europese Commissie om die goedkeuring te krijgen.

Boeren en tuinders kunnen zich verzekeren tegen extreme weersomstandigheden zoals extreme droogte of wateroverlast door het afsluiten van een brede weerszekering bij een verzekeraar. Bij deze calamiteitenverzekering geldt een verplichte schadedrempel van 30%.

Schouten probeert boeren en tuinders te stimuleren van de brede weersverzekering gebruik te maken door het aanbieden van een premiesubsidie van 65%. Voor de periode 2015-2020 heeft haar ministerie daarvoor €70 miljoen uitgetrokken. De noodzaak van zo’n verzekering zal volgens de bewindsvrouw door het grilliger worden van het weerbeeld vanwege klimaatverandering steeds groter worden. „Ik reken er daarom op dat de deelname aan de brede weersverzekering – die nu nog beperkt is (circa 1.700 deelnemers in 2017) – flink zal toenemen”, aldus Schouten.

Momenteel is de brede weersverzekering volgens LTO voor 90% van de boeren en tuinders nog steeds niet aantrekkelijk. Dat ligt volgens de belangenbehartiger aan de voorwaarden, het percentage eigen risico, de kosten voor premie en de assurantiebelasting.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties