Geen coulance van Van Dam rond imidacloprid

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken zal imidacloprid hoogstwaarschijnlijk per 1 juli 2016 gaan verbieden als de normoverschrijdingen van deze werkzame stof in oppervlaktewateren in glastuinbouwregio’s van het voorjaar niet substantieel zijn gedaald. Dit zei hij in een algemeen overleg van Economische Zaken in de Tweede Kamer.

Vandaag is in de Tweede Kamer gedebatteerd over het gewasbeschermingsbeleid van het kabinet, waarbij de discussie rond imidacloprid ruimschoots aan de orde kwam en ook fel was. Kamerlid Grashoff van GroenLinks zette de sfeer gelijk op scherp door te beweren dat de glastuinbouw de verplichte zuivering bij het gebruik van imidacloprid aan zijn laars lapt. Hij wenst een direct verbod. Daar vond hij in de SP een medestander.

Nuancering
VVD, CDA en SGP nuanceerden het beeld. Ze wezen ook op de inspanningen die worden gedaan om aan die zuiveringsplicht te voldoen. Kamerlid Geurts van het CDA vroeg daarom om een monitoringsperiode tot en met de zomer.

Deze partijen aangevuld met PvdA vroegen zich af of met betere handhaving door NVWA en Waterschappen de goeden niet onder de kwaden hoeven te lijden bij een eventueel totaalverbod van imidacloprid in de glastuinbouw. „Het is onterecht dat de staatssecretaris hiermee alle glastuinders over een kam scheert”, aldus VVD-Kamerlid Lodders.

Van Dam vond dit wel een beetje te kort door de bocht. „Al bijna twee jaar geldt de zuiveringsverplichting bij inzet van imidacloprid en de normoverschrijdingen zijn dusdanig dat niet gesproken kan worden van enkele rotte appels. Bovendien zijn investeringen in zuiveringsapparatuur niet overbodig bij een eventueel verbod op imidacloprid, omdat elk glastuinbouwbedrijf per 2018 sowieso aan de zuiveringsverplichting moet voldoen.”

Geen ander standpunt
Alle argumenten aanhorend bleef Van Dam bij zijn voornemen om op basis van meetgegevens tot en met maart wel of niet over te gaan op een verbod van imidacloprid in de glastuinbouw. Als het Ctgb niet met een intrekking van de werkzame stof komt, dan hij wel via een AmvB. Een AmvB die al per 1 juli 2016 in werking kan treden, is Van Dams inschatting.

De staatssecretaris liet zich niet vastpinnen op een percentage waarmee de huidige normoverschrijding moet zijn gedaald, waarbij hij wel of niet overgaat tot een verbod. „Laat wel duidelijk zijn dat het een substantiële daling van de normoverschrijding moet zijn die richting geen normoverschrijding gaat”, zei Van Dam.