Geen nieuwbouw kassen in verpauperde gebieden Rijsenhout

De verpauperde glastuinbouwgebieden tussen de Aarlanderweg, Aalsmeerderweg, Heermanszwet en Den Adelszwet in Rijsenhout (bij Schiphol) zijn niet langer in beeld voor nieuwbouw van kassen. Dat blijkt uit een ondernemersverkenning van Greenport Aalsmeer. De betrokken grondeigenaren, bewoners en ondernemers vinden de gebieden niet meer kansrijk voor herstructurering naar duurzame en moderne glastuinbouw.

Om tot een nieuw perspectief en planologische duidelijkheid te komen voor de voormalige glastuinbouwgebieden in Rijsenhout, ligt sinds kort de concept Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout ter inzage. De visie onderscheidt de glastuinbouwclusters 1AB, 1CD, 2, 3, 6 en 7. Uit de ondernemersverkenning komt naar voren dat de clusters 1 en 2 niet langer kansrijk zijn voor herstructurering.

De clusters 1 en 2 kunnen volgens de betrokken bewoners, grondeigenaren en ondernemers beter gebruikt worden voor het ontwikkelen van een proeftuin waarin geëxperimenteerd kan worden met duurzame en innovatieve concepten, zoals: algenteelt, biologische landbouw, moestuinen, stadslandbouw, boomkwekerijen en projecten met duurzame energieopwekking. Daarvoor is inmiddels het plan Risen Valley bedacht. Voor de clusters 3, 6 en 7 liggen de kansen volgens de visie vooral in het ontwikkelen van recreatie.

Belangstellenden kunnen tot en met 15 oktober op de concept-visie reageren via e-mail: rijsenhout@haarlemmermeer.nl. Na verwerking van de inspraakreacties neemt de gemeenteraad van Haarlemmermeer een besluit over de definitieve Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties