De Boomkwekerij Markt Geen optimale prijsvorming via multitransactieveilen, Royal FloraHolland stopt pilot

Geen optimale prijsvorming via multitransactieveilen, Royal FloraHolland stopt pilot

0

Royal FloraHolland stopt met de pilot Multitransactieveilen bij de plantenklok in Naaldwijk. Multitransactieveilen blijkt niet tot optimale prijsvorming te leiden. Het besluit om de pilot te beëindigen, is in overleg met de Klankbordgroep Versterken Plantenklok genomen, zo meldt de bloemenveiling.

Multitransactieveilen is het toestaan van meerdere transacties binnen één veilsessie. Tijdens twee pilots is onderzocht wat het effect van multitransactieveilen is op de prijsvorming. In de eerste pilot werden meerdere transacties binnen één prijspunt toegekend. De tweede pilot betrof één tijdslot, waardoor maximaal twee prijzen in één veilsessie tot stand kwamen.

Geen effect optimale prijsvorming
De pilots laten verschillende resultaten zien. Zo concludeert de veiling dat de prijzen in lichte mate stabieler worden, dat er geen effect is op optimale prijsvorming en dat de veilduur met 10% verkort wordt.

Vanuit het programma Het Nieuwe Veilen bekijkt FloraHolland nu of multitransactieveilen onderdeel wordt van de nog te ontwikkelen ’Vandaag-voor-Vandaag-en-Vandaag-voor-Morgen’-klokken.

Reageer op dit artikel

avatar