’Geen opvang vluchtelingen bij FloraHolland Naaldwijk’

Het gemeentebestuur van Westland spreekt het gerucht tegen als zou de gemeente van plan zijn een tentenkamp te realiseren voor de opvang van een paar duizend vluchtelingen op het terrein van FloraHolland.

In een bericht op haar website laat de gemeente weten dat dit gerucht niet is gebaseerd op feiten. „Noch het college van burgemeester en wethouders, noch de gemeenteraad heeft een standpunt ingenomen over de opvang van vluchtelingen, laat staan dat er concrete locaties zijn aangewezen. Het verspreiden van een bericht over de komst van een tentenkamp is ongepast en zorgt voor onnodige onrust”, aldus de gemeente.

Volgens lokale media zou het gerucht zijn oorsprong kunnen hebben in de gemeenteraad. Een tentenkamp op het braakliggende terrein tegenover de bloemenveiling werd vorige week in een debat gesuggereerd door een raadslid van Progressief Westland.