Geen toekomst voor sierteelt zonder 
duurzaamheid

Wij zijn binnen Dutch Flower Group actief met duurzaamheid. Voor ons is het een logische stap geweest om als founding father mede het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) op te richten.

FSI is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal platform voor vergroting van ketenduurzaamheid in de sierteeltsector, waarbij veredelaars, kwekers, handelsbedrijven, Royal FloraHolland, certificeringsinstanties alsmede NGO’s deel van uitmaken. In de afgelopen jaren zijn er diverse grotere projecten gerealiseerd, met het gezamenlijke doel om te komen tot 90% duurzame sourcing in het jaar 2020.

Ik ben blij dat FloraHolland hier nu een actieve rol in oppakt en kwekers gaat stimuleren om te voldoen aan de kwaliteits- en duurzaamheidseisen van onze klanten. Het gaat hierbij niet alleen meer over de intrinsieke productkwaliteit van de bloem of plant, maar in de zeer nabije toekomst ook over minimaal eisen op milieu- en sociaal gebied. Gewasbescherming, watergebruik en arbeidsomstandigheden zijn belangrijke onderwerpen. Transparantie is de sleutel. De enige manier om dit te borgen en te kunnen communiceren is middels certificeringen door de keten heen.

FSI heeft recent een tool ontwikkeld; de ’sustainable sourcing scan’. Deze scan geeft de handel de mogelijkheid om haar inkoop bij kwekers te toetsen op de minimale normen die vastgesteld zijn op basis van de ’basket of standards’ – het mandje met certificeringen – op milieu- en sociaal gebied. Wij hebben hieruit een gezamenlijke opdracht. Die opdracht bestaat uit samen met kwekers en veredelaars bouwen aan bewustzijn rondom het belang van duurzaamheid én het daarbij gaan voldoen aan de minimum normen, die vanuit met name retailklanten, al vastgesteld zijn. We hebben nog beperkt tijd om dit ketenbreed samen door te voeren: voor 2020.

Het is niet meer de vraag of, maar vooral wanneer de eisen rondom duurzaamheid een regel gaan worden. Het is daarom dat ik hier alle ketenbetrokkenen op wil roepen om, samen met handelsbedrijven en de veiling, met het thema duurzaamheid en de minimale certificeringsnormen actief aan de slag te gaan. In het belang van Nederland Sierteeltland en onze gezamenlijke toekomst.

Marco van Zijverden is de CEO van Dutch Flower Group