Geld gezocht voor film over bodemleven

  Met financiële hulp van derden willen onderzoekers van Wageningen UR bodemleven in beeld brengen. Zo kan de interactie tussen onder- en bovengronds leven zichtbaar worden. Er is reeds 75% van het budget binnen.

  Via crowdfunding wil Wageningen UR € 10.000 bijeenbrengen voor een project waarin de onderzoekers Gerlinde De Deyn, Ingrid Lubbers en Jan-Willem van Groenigen samen met kunstenaar/fotograaf Wim van Egmond het bodemleven in actie toont. Tussenstand op vrijdag 6 mei is dat 119 donateurs samen reeds €7.530 bijeenbrengen voor dit initiatief. De werving duurt nog een maand.

  Time-lapse opnamen
  In een opstelling zullen flitsfoto’s van een onbelicht bodemprofiel gemaakt worden, terwijl de bovengrondse delen van planten genoeg licht ontvangen om te kunnen groeien. Time-lapse opnames maken uiteindelijk als video de activiteit van bodemorganismen, inclusief groeiende plantenwortels zichtbaar. De versnelde weergave in combinatie van een sterke vergroting zorgt er voor dat zelfs individuele micro-organismen waarneembaar zijn. Voor een film van twee minuten zijn drieduizend foto’s in hoge resolutie nodig.

  Lichtschuw
  Bodemorganismen zijn lichtschuw en bovendien vaak klein en traag. Dit maakt het volgens onderzoekers van Wageningen UR moeilijk om aan studenten en het brede publiek te tonen hoe het bodemleven door hun activiteiten essentiële functies voor bovengronds leven vervullen. Volgens de onderzoekers zij we enorm afhankelijk van dieren, planten, schimmels en microben die in de bodem leven. En het is van belang dat we goed met de bodem omgaan. Het zijn de talrijke activiteiten van bodemorganismen die voor het goed functioneren van de bodem zorgen.

  Onderwijs
  De film zal worden gebruikt bij onderwijs, wetenschappelijke presentaties en bij voorlichtingsactiviteiten om het bewustzijn over het bodemleven te vergroten. Het team verwacht dat de opnamen wereldwijd zullen worden bekeken, net hun eerdere film ‘Bioturbation: worms at work’. Op de site van Wageningen UR staan meer info en de mogelijkheid om te doneren.

  Bron: Vakblad voor de Bloemisterij