Gelderland staat garant voor tuinbouwriolering Bommelerwaard

Provinciale Staten van Gelderland hebben op 25 januari ingestemd met het verstrekken van een garantstelling voor maximaal € 1,15 miljoen voor de aanleg van een collectieve tuinbouwriolering in de Bommelerwaard.

LTO Glaskracht Nederland en drinkwaterbedrijf Dunea zijn blij met het besluit, zo melden zij in een gezamenlijke persverklaring. Het nieuw aan te leggen tuinbouwrioleringssysteem gaat het afvalwater van glastuinbouwbedrijven collectief  verzamelen en zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. Daarmee voldoen de ruim 92 ondernemers die zich op het systeem willen aansluiten, aan de zuiveringsplicht die per 1 januari 2018 van kracht wordt.

Nu de provincie groen licht heeft gegeven voor de garantstelling is het de beurt aan de gemeenteraad van Zaltbommel om te besluiten over het voornemen de aanleg en voorfinanciering van de tuinbouwriolering te faciliteren. De aangesloten glastuinders betalen de totale kosten binnen twaalf jaar terug via een aansluittarief en jaarlijkse heffing.u

Dunea produceert en levert drinkwater aan 1,3 miljoen mensen in het westen van Zuid-Holland. De bron van dit drinkwater ligt in de Bommelerwaard: de Afgedamde Maas. Dit water wordt door een grote transportleiding naar de duinen tussen Katwijk en Monster getransporteerd, waar er drinkwater van wordt gemaakt. Ook Dunea is daarom bijzonder ingenomen met het positieve besluit van de Gelderse Staten. „Het besluit draagt bij aan het waarborgen van de waterkwaliteit in de Afgedamde Maas”, aldus omgevingsmanager Co van Dongen van Dunea.

Ook LTO Glaskracht is blij met het positieve besluit van de provincie. „Daarmee wordt invulling gegeven aan alle gezamenlijke inspanningen van betrokken partijen in het project Waterkwaliteit Bommelerwaard. En daar zijn we bijzonder trots op”, aldus Daan van Empel, beleidsspecialist Water bij LTO Glaskracht.