Gelderland verleent subsidie voor investeringen die leiden tot schoon water

Glastuinders in Gelderland kunnen vanaf vandaag (4 september) subsidie aanvragen voor investeringen die ook bijdragen aan het behalen van de doelen van waterschapen. De provincie heeft daartoe de regeling Fysieke Investeringen Deltaplan Agrarisch Waterbeheer opengesteld. In aanmerking komen bijvoorbeeld investeringen in installaties voor zuivering van drainagewater, mechanische onkruidbestrijding, precisiebemesting of teelten uit de grond.

De regeling is open tot en met 31 oktober 2017. Voor elk van de drie Gelderse waterschapsgebieden is  €170.000 aan subsidie beschikbaar. De helft daarvan komt uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). De overige subsidiegelden komen van de provincie Gelderland en waterschappen.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten moeten minimaal €10.000 per aanvraag zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Het is nadrukkelijk toegestaan om als groep ondernemers één aanvraag in te dienen; dat drukt de kosten. De investeringen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, verschillen per waterschap.

Voorbeelden van investeringen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd zijn: investeringen in beslissingsondersteunende systemen voor beregening en gewasbeschermingsmiddelen, precisiebemesting, selectieve spuitapparatuur en (afhankelijk van het waterschap) zuiveringsinstallaties voor drainagewater en voor investeringen voor teelten uit de grond met recirculatieplicht en nullozing.

Voorwaarden
Aan het verlenen van de subsidie zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo moet het gaan om investeringen die nog niet algemeen gangbaar zijn. De aanvragen worden met elkaar vergeleken. Als er meer aanvragen zijn dan beschikbare subsidie, krijgen alleen de aanvragen met het grootste resultaat subsidie. Een commissie kent aan de hand van verschillende criteria punten toe, die per onderdeel verschillend gewogen en gerangschikt worden.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties