Gelderse verplaatsingsregeling gaat op 4 januari open

De provincie Gelderland opent op 4 januari een subsidieregeling voor glastuinders die hun solitair gelegen bedrijf willen verplaatsen naar een glastuinbouwontwikkelingsgebied of een regionaal cluster glastuinbouw. De subsidie is ook beschikbaar voor de verplaatsing van een glastuinbouwbedrijf binnen één van deze gebieden.

De subsidie bedraagt 40% van de investeringen op de nieuwe locatie met een maximum van € 1 miljoen of zoveel minder dan € 30 per m2 kas die door de subsidieontvanger gesaneerd wordt bij het te verplaatsen glastuinbouwbedrijf en op zogeheten sprokkellocaties.

De subsidieregeling sluit officieel op 31 maart 2016, maar subsidieaanvragen moeten minimaal tien werkdagen vóór de sluitingsdatum zijn ingediend via de website van RVO (dus uiterlijk op 17 maart 2016). Mocht blijken dat de subsidieaanvraag onvolledig is, dan krijgt de indiener nog tot en met 31 maart 2016 de gelegenheid de ontbrekende verplichte bijlagen en informatie alsnog in het webportaal aan te leveren.

Subsidie aanvragen
De website van RVO is momenteel ’under construction’ en zal op 1 februari 2016 beschikbaar zijn. Definitieve subsidieaanvragen kunnen vanaf die datum bij RVO worden ingediend. Een formulier om een concept-aanvraag in te dienen, is hier te downloaden. Over twee weken zijn via de website van de provincie Gelderland de volgende documenten te downloaden: checklist met verplichte bijlagen, model projectplan, mkb-verklaring en verklaring geen financiële moeilijkheden.