Geothermie groeide vorig jaar met 10%

Het gebruik van aardwarmte nam in 2020 met 10 procent toe ten opzichte van 2019. Er werd vorig jaar 6,2 PJ (PetaJoule) warmte geproduceerd. Dat meldt Geothermie Nederland in een persbericht. De stijging is te danken aan de groei in productie van de doubletten die in 2019 in bedrijf zijn gegaan en in 2020 voor het eerst een volledig jaar hebben gedraaid. De nieuwe doubletten zijn robuuster en hebben een grotere capaciteit. De toepassing van aardwarmte in Nederland in 2020 leverde een besparing van 176 miljoen m3 aardgas, ofwel 333.000 ton CO2-emissie.

Veertig projecten in de pijplijn
Aardwarmte wordt op dit moment voor het grootste gedeelte toegepast in de glastuinbouw. De belangstelling voor aardwarmte als duurzame energiebron voor de verwarming van woningen en industrie is groot. Belangrijk hierbij is dat het beleid daarvoor beter aansluit met passende stimuleringsmogelijkheden, een effectief vergunningenstelsel én dat warmtenetten beschikbaar komen. In 2021 gaan drie nieuwe doubletten in productie. Er staat daarnaast nog een veertigtal projecten in de startblokken. Het is essentieel voor de energietransitie dat ook deze projecten de komende vijf jaar gerealiseerd gaan worden, aldus Geothermie Nederland.

Stimulering noodzakelijk
Voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving wordt er veel verwacht van geothermie. Om opschaling in de glastuinbouw en gebouwde omgeving succesvol te maken, roept de geothermiesector de formateur op drie acties in het regeerakkoord te zetten die essentieel zijn, niet alleen voor geothermie maar vooral voor de warmtetransitie en het Klimaatakkoord.

• Zet een stimuleringsregeling op die zich specifiek richt op duurzame warmte en het gebruik van warmtenetten: een SDE++ voor de warmtetransitie.

• Start nu een acceleratieprogramma op voor de eerste groep van twintig projecten die klaar staan. Die zijn nodig om ook een start te maken met de opschaling, met name naar de gebouwde omgeving.

• Herzie het stelsel van fiscale prikkels ten behoeve van de energietransitie, in het bijzonder de Opslag Duurzame Energie (ODE). In de praktijk leidt de ODE tot hogere prijzen van duurzame warmte en remt hij de energietransitie af.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties