Gerberateelt kan bijna de helft energie besparen

Het totale energieverbruik in de gerberateelt kan met bijna 50% omlaag door een combinatie van maatregelen. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk, waarin de teelt onder Son-T, led en hybride belichting is vergeleken. Opmerkelijk genoeg werd de grootste energiebesparing gehaald met Son-T lampen.

Besparing op elektriciteit
Om inzicht te krijgen in het effect van nieuwe belichtingssystemen op de productie, is gerberacultivar Kimsey gekweekt onder Son-T (13 uur dag), hybride (9 tot 12 uur dag) en led (10,5 uur dag) belichting, met oplopende etmaaltemperaturen. Dit is gedaan in drie afdeling van 144 m2 bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk. Er kan veel energie worden bespaard in de gerberateelt door het trapsgewijs aan- en afschakelen van de lampen, afhankelijk van de intensiteit van het zonlicht en aan het begin en eind van de dag. In de wintermaanden werd met de led belichtingssystemen de meeste elektriciteit bespaard (41%) ten opzichte van de referentie. Daarna volgden de hybride (35%) en SON-T (28%).

Besparing op warmte
Het telen bij een lagere temperatuur is goed mogelijk, blijkt uit het onderzoek. Het weglaten van minimum buis en het verlagen van de nachttemperaturen bespaart veel energie. Dat geldt ook voor het gebruik van VentilationJets, waardoor het mogelijk is de schermen langer dicht te houden, en het gebruik van een transparante scherm overdag bij slecht weer, waardoor minder gestookt hoeft te worden. Tijdens de wintermaanden bespaarde het teeltconcept met Son-T het meeste energie aan warmte (71%). Het hybride systeem bespaarde 59% en leds 36%.

Totale besparing
Het totaal energiebesparing aan elektrische en warmte energie tezamen was voor Son-T 48%, hybride 46% en voor led 39%. Het is ook gebleken dat gerbera goed te telen is in een teeltconcept met leds en mogelijk zou een lagere kastemperatuur ook leiden tot meer energiebesparing. Ook wordt met een toename van de efficiëntie van ledlampen de besparing op elektriciteit groter.

Lagere temperaturen
Het teeltsysteem met Son-T belichting bij koudere dag- en nachttemperaturen presteerde lange tijd het beste voor wat betreft bloemproductie in vergelijking met de hybride en led behandeling. Het lijkt er sterk op dat een voldoende lage etmaaltemperatuur, onder de 16°C, de generativiteit van de gerbera versterkt. Daglengte lijkt dan minder belangrijk voor de aanleg van knoppen en scheuten. Een lagere kastemperatuur resulteerde wel in een langere uitgroeiduur van de bloemen met twee dagen.

Dit project is gefinancierd vanuit het de gewascoöperatie gerbera en het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken en mede mogelijk gemaakt door Philips.

Het eindrapport van het project is beschikbaar via de website van Kas als Energiebron.