Glastelers mogen mening geven over gewasbescherming

  Alle leden glastuinbouwondernemers van Glastuinbouw Nederland ontvingen maandag 17 augustus per e-mail  informatie over het Uitvoeringprogramma Gewasbescherming. Via een gelinkte enquête kunnen de leden aangeven of  dit uitvoeringsprogramma voldoende aansluit bij de praktijk en of het perspectief biedt.

   

  De zogenoemde ledenraadpleging over het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming voor de glastuinbouw vindt plaats van 17 tot en met 30 augustus door middel van een enquête.

  Elke sector voert zelf een ledenraadpleging uit. Hieruit vindt besluitvorming op sectorniveau plaats. De uitkomsten geven input voor het standpunt van Glastuinbouw Nederland. Dit standpunt wordt ingebracht bij LTO Plant, waarna een breder LTO standpunt wordt opgesteld. Dat leidt uiteindelijk tot het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming dat minister Schouten aanbiedt aan de leden van de Tweede Kamer.

   

  Toekomstvisie gewasbescherming 2030
  Het uitvoeringsprogramma is een voorstel van het ministerie van LNV en betrokken partijen (waaronder LTO Nederland) om uitvoering te geven aan de Toekomstvisie gewasbescherming 2030. In het uitvoeringsprogramma staat het handelingsperspectief van de agrarische ondernemer centraal. Het doel is te komen tot weerbare gewassen en teeltsystemen in 2030.
  LTO heeft ingezet op een aantal speerpunten:

  – Balans tussen de korte en lange termijn; het middelenpakket neemt in rap tempo af en alternatieven zijn niet van vandaag op morgen beschikbaar. Telers moeten een gezond gewas kunnen (blijven) produceren.
  – Fytosanitaire garanties: Nederland staat internationaal bekend om zijn hoogwaardige producten, waaronder uitgangsmateriaal. Het buitenland stelt vaak strenge eisen. Onze handelspositie moet in stand blijven.
  – Economisch perspectief: verduurzaming van teeltsystemen kost geld terwijl de Nederlandse consument er niet voor betaalt en de wereldmarkt er niet om vraagt. Plantaardige productie moet rendabel blijven voor telers.
  – Gezamenlijke verantwoordelijkheid: de doelen zijn zeer ambitieus, om ze te realiseren is inzet van iedereen nodig. Het kan niet zo zijn dat inspanningen van andere partijen vrijblijvend zijn en de sector wordt afgerekend op de prestaties.

  Vanwege eerdere vertraging in de onderhandelingen en noodzaak om het uitvoeringsprogramma tijdig op de Kameragenda te zetten is er besloten om de achterbanraadpleging niet verder te vertragen.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties