Glastuinbouw Nederland: ’PAS-adviezen Remkes blijven vaag’

Zowel Glastuinbouw Nederland als LTO Nederland is teleurgesteld in de adviezen van oud-minister Remkes aan het kabinet aangaande de huidige stikstofproblematiek (PAS), ook al betreffen het maatregelen op de korte termijn. „Het advies geeft nog geen antwoord geeft op de vele ondernemersinitiatieven die nu stil liggen”, stelt Sjaak van der Tak, voorzitter Glastuinbouw Nederland voorzitter.

Het adviescollege onder leiding van oud-minister Remkes adviseert het Kabinet om eerst maatregelen te nemen om de ‘deken van depositie’ te verminderen zodat daarna aan vergunningverlening begonnen kan worden. Het gaat dan om bronmaatregelen en herstelmaatregelen die ertoe moeten leiden dat er weer ‘ruimte’ ontstaat voor het verlenen van vergunningen. In de media worden dan vooral lagere maximum snelheden op wegen genoemd en het saneren van niet-duurzame veehouderijbedrijven. Dat komt dan op het bordje van de provincies te liggen. Die ruimte moet daarnaast ‘afgeroomd’ worden. Nog niet duidelijk is wie dat moet gaan betalen.

Leuk en aardig vindt Van der Tak, maar: „Provincies hebben de opdracht hiermee aan het werk te gaan. De pijn bij onze ondernemers omdat er nu geen vergunningen worden afgegeven, is daarmee niet weg. Ook de inzet van ondernemers die wel al fors geïnvesteerd hebben in emissiereductie wordt zo niet beloond.”

Er is nog veel onduidelijk en er moet dus nog veel gebeuren. De komende tijd blijft Glastuinbouw Nederland inzetten op faire en transparante regels voor snelle vergunningverlening. Belangrijk is dat ondernemers door kunnen gaan met duurzaam, verantwoord en circulair ondernemen en dat ondernemers die al forse stappen gezet hebben op dat vlak niet gestraft worden maar juist beloond.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties