Glastuinbouw te weinig in beeld in de EU

Als een ding tijdens de paneldiscussie tijdens het event Tech Talks Spuittechniek op 11 februari in het World Horti Center duidelijk werd, is het wel dat de glastuinbouw zich in Europa beter op de kaart moet zetten. Niet alleen om gewasbeschermingsmiddelen in deze sector beter te kunnen behouden, maar ook betreffende wetgeving rond (vernieuwende) spuittechnieken.

Tafari/Plenum

Als rode draad tijdens het event kwam het voorbeeld van het vervallen van Tafari (voor sierteeltgewssen) en Plenum (voor glasgroentegewassen) op basis van de werkzame stof pymetrozine naar voren. Toelatingshouder Syngenta heeft zich uiteindelijk neergelegd bij het besluit van de Europese Commissie om de goedkeuring van de werkzame stof pymetrozine in te trekken op basis van zorgen met betrekking tot het grondwater, voedings- en anaërobe metabolieten, alsook hormoonverstoring.

Syngenta blijft achter pymetrozine staan en stellen, ook wetenschappelijk gezien, dat de intrekking van pymetrozine niet gerechtvaardigd is. Met een correct gebruik en veilige werkwijze kunnen de Europese telers van sierteeltproducten al meer dan 15 jaar gewassen van een zeer hoge kwaliteit produceren. Verschillende lidstaten zijn dezelfde mening toegedaan, maar vormen geen meerderheid. Nederland, het belangrijkste glastuinbouwland, heeft op basis van het aantal inwoners slechts stemrecht van 2 tot 3%.

Frustrerende wetgeving

Op het Tech Talks Spuittechniek werd tevens duidelijk dat wetgeving wat betreft innovatie in spuittechnieken tuinders frustreert. Het zet echter ook aan tot innovatie zoals akkerbouwers en andere buitentelers hebben ervaren. Ze zijn nu onder meer in staat de drift bij spuiten met 99% te reduceren. Lees alles hierover in het omslagartikel deze week in de Bloemisterij of nu al online.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties