Glastuinders in Noordpolder onder verscherpte watercontrole

In augustus heeft het Hoogheemraadschap van Delfland in het water van de Noordpolder van Delfgauw, gemeente Pijnacker-Nootdorp, forse overschrijdingen vastgesteld van stikstof, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen. Alle glastuinbouwondernemers in deze polder hebben hierover een brief ontvangen van Glastuinbouw Nederland. het Hoogheemraadschap van Delfland gaat de polder weer extra scherp in de gaten houden.

De waterstromen in de Noordpolder zijn in 2018 helemaal doorgelicht in het project Gebiedsgerichte Aanpak. Daarbij zijn alle knelpunten in kaart gebracht en besproken met de glastuinbouwondernemers. Die hebben dat jaar de tijd gekregen om deze op te lossen. De polder zit nu in de nazorgfase.

Hoogheemraad Marcel Belt: „Dat is dus een intensief traject dat wij hebben doorlopen. Lozingen en lekkages uit de kassen zijn slecht voor de waternatuur, hebben invloed op onze zwemwateren en brengen kortom schade toe aan de leefomgeving. Daarom steken wij veel tijd, geld en energie in de gebiedsgerichte aanpak. Dat nu bij controles in deze polder toch weer zulke waardes worden gemeten, is echt verontrustend.”

„In 2021 moet de waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden helemaal op orde zijn. Dat wil zeggen helemaal geen lozingen én geen lekkages meer. De glastuinbouw is zo’n innovatieve branche. Die moet dat toch kunnen: , aldus Belt.

Het kan

De resultaten van de gebiedsgerichte controle in het beheergebied van Delfland laat namelijk over 2018 een positieve ontwikkeling zien: er zijn minder meststoffen en minder gewasbeschermingsmiddelen gemeten. Dat is goed nieuws voor alle gebruikers van ons gebied. „Want schoon water, daar hebben wij allemaal belang bij, niet in de laatste plaats de glastuinbouwsector zelf”, aldus bestuurder Ingrid ter Woorst bij de presentatie van de resultaten dit voorjaar.

Foto: Hoogheemraadschap Delfland

Het aantal aangetroffen gewasbeschermingsmiddelen is afgenomen. De concentraties van de aangetroffen middelen lopen wel iets op ten opzichte van vorig jaar. Maar, de concentraties stikstof en gewasbeschermingsmiddelen voldoen beide aan de prestatie-indicatoren voor 2018.

Ter Woorst: „Het was best spannend. 2018 was door de droogte een uitzonderlijk jaar. Maar, gelukkig is het beeld positief. Wij zitten op de goede lijn, niet alleen vanwege de te behalen waterkwaliteitsnormen, maar uiteindelijk vooral omdat schoon en gezond water belangrijk is voor iedereen. We hebben een gemeenschappelijk belang: wij vanwege de waterkwaliteit, de glastuinbouw vanwege het toelatingsbeleid, eerlijke concurrentie en duurzaam imago.”

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties