Graadmeter Groene Gewasbescherming start op 12%

Uit de Graadmeter Groene Gewasbescherming blijkt dat 12% van de afzet van alle gewasbeschermingsmiddelen als groen is aan te merken. Tien jaar geleden was dat nog 6,7%. Als deze trendlijn zich doorzet dan ligt dit percentage in 2023 op 16%. Deze cijfers maakte Nefyto-voorzitter Carlos Nijenhuis bekend tijdens de jaarvergadering van de brancheorganisatie van Nederlandse fabrikanten van chemische & biologische gewasbeschermingsmiddelen op 12 december.

Nijenhuis zat er tijdens de jaarvergadering van vorig jaar, toen de graadmeter werd gelanceerd, er niet ver naast met zijn voorspelling dat het percentage groene gewasbeschermingsmiddelen in het totale middelenpakket tussen 5 en 10% ligt. En dat dit aandeel per 5 jaar kan verdubbelen. Uit de graadmeter blijkt tevens dat in de periode 2008-2018 het gebruik van groene gewasbeschermingsmiddelen in Nederland met meer dan 65% is toegenomen.

Discussie op feiten

Via de Graadmeter Groene Gewasbescherming wil Nefyto de implementatie van groene gewasbescherming inzichtelijk maken. Als brancheorganisatie van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie in Nederland vindt Nefyto het namelijk van belang dat de discussie over gewasbescherming helder en op feiten gebaseerd wordt gevoerd. Volgens de graadmeter is een middel een groen middel als ze door Skal erkent is, als ze erkent is als laagrisico-stof en alle micro-organismen, plantextracten, virussen en feromonen.

Sterke toename

De toegelaten stoffen waarop groene middelen gebaseerd zijn, zijn de afgelopen tien jaar ontzettend toegenomen: van tien in 2008 naar bijna honderd meer in 2017. Bepaalde groepen stagneren als plantenextracten en micro-organismen; de groei komt de laatste jaren vooral van erkenning van basisstoffen en laag-risicostoffen. Waarvan belanghebbenden echter oordelen dat die erkenning niet snel genoeg gaat, waaronder landbouwminister Schouten. Zo is het nog steeds wachten op lijst potentiële laagrisicostoffen van de Europese Commissie.

De afzet van de groep middelen die gebruikt mogen worden in de biologische land- en tuinbouw is bijna 5 x keer groter dan de afzet van middelen die zijn ingedeeld bij de groep middelen van natuurlijke oorsprong. De groep middelen die officieel zijn ingedeeld als laag-risico is nog klein. Dit komt omdat de criteria voor laag-risico stoffen pas in 2018 zijn vastgesteld. In de komende tijd zullen meer middelen en stoffen als laag-risico worden aangemerkt.

Agro Closer en AgriRecover

In de praktijk wordt er gewerkt aan gesloten vul- en spoelsystemen voor verpakking waarmee geen enkel contact is tussen middel en toepasser en geen enkele emissie bij de spuitmachine. Nijenhuis verwacht dat over een paar jaar dergelijke systemen breed in de markt zijn uitgerold.

Binnen twee jaar verwacht hij dat alle verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen landelijk worden ingezameld van de bedrijven en worden gerecycled. De zuiderburen zijn hierin al verder gevorderd met hun project AgriRecover.

Waar de Belgen dan weer leren van de Nederlanders is hoe gewasbeschermingsmiddelen beter zijn te traceren. Via Agro CloSer zijn hierin behoorlijke stappen gemaakt.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties