GreenQ-DLV Plant actief in Japan

GreenQ – DLV Plant start per 1 juli 2014 in samenwerking met het Japanse bedrijf Seiwa een Joint Venture onder de naam GreenQ Japan Co. Het bedrijf richt zich met name op het adviseren van de Japanse Tuinbouw, glasgroente en sierteelt.

Door het gezamenlijke oprichten van het adviesbedrijf GreenQ Japan kan de kennis van GreenQ-DLV op een lokale wijze worden toegepast in de Japanse Tuinbouw.

Vanuit Nederland wordt GreenQ consultant Arco van der Hout voor twee jaar gestationeerd in Japan. Hij zal zijn diensten richten op de hightech tuinbouw in Japan en vakinhoudelijk leiding geven aan het team van Japanse specialisten.

Seiwa heeft een leidende rol in Japan in toelevering van tuinbouwmaterialen en daardoor een grote marktkennis.

De tuinbouw in Japan ontwikkelt zich in een hoog tempo, hierbij wordt gestreefd naar een verbeteren van productie en kwaliteit per vierkante meter. Kennis van hoog en praktisch niveau is hierbij van essentieel belang.

Met de start van GreenQ Japan geeft het bedrijf DLV Plant – GreenQ invulling aan haar ambitie om internationale activiteiten verder uit te breiden, mede door het oprichten van buitenlandse vestigingen om lokale markten te kunnen bedienen.

Het bedrijf GreenQ – DLV Plant heeft daarvoor eveneens eigen vestigingen in Nederland, België, Rusland, Ethiopië, Groot-Brittannië en Latijns Amerika (Costa Rica), Denemarken, China, Polen, Turkije, Denemarken en Spanje.