Greenpeace: ’Vanaf 2050 geen gas, olie en kolen meer’

Vanaf 2050 zullen er wereldwijd geen fossiele brandstoffen zoals gas, olie en steenkool meer nodig zijn voor de energievoorziening. Die voorspelling doet Greenpeace in een update van het rapport Energy (R)Evolution 2015.

In het scenario dat Greenpeace schetst, wordt eerst van bruinkool en kernenergie afscheid genomen, daarna van steenkool, dan van olie en ten slotte van aardgas. Anders dan vrijwel alle andere energiescenario’s is er geen ruimte voor kernenergie en wordt biomassa spaarzaam ingezet.

Ook als de welvaart in landen als China, Brazilië en India sterk zal toenemen, kan de CO2-uitstoot volgens Greenpeace in 2030 afnemen van 30 naar 20 gigaton. Voor de EU komt het scenario uit op 56% CO2-reductie in 2030 (doel EU: -40%) en 44% duurzame energie (doel EU: 27%). Er is dus nog flink meer ambitie nodig, concludeert de milieuorganisatie.

Veel meer banen
Toch verwacht Greenpeace dat een volledig CO2-vrije energievoorziening in 2050 technisch en economisch mogelijk is. De studie van Greenpeace – die vaak als tegenhanger wordt gezien van de toekomstscenario’s van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) – wijst uit dat de kosten van dit scenario uiteindelijk lager zullen uitpakken dan de huidige scenario’s die de EU bijvoorbeeld hanteert. Bovendien levert het Greenpeace-scenario veel meer banen op. Alleen al in de zonne-industrie zullen volgens de studie meer mensen werkzaam zijn dan nu in de hele kolensector. Tot 2030 komen er wereldwijd 17,5 miljoen banen bij in de zon- en windsector.