Greenport Aalsmeer heeft 631 ha nodig voor gezonde toekomst

Glastuinders in de greenport Aalsmeer hebben de komende jaren in totaal 631 ha grond nodig om hun bedrijf op dezelfde voet te kunnen voortzetten, uit te breiden of te verplaatsen. Dat blijkt uit een verkenning die gedurende 2016 en 2017 is gehouden onder 789 glastuinbouwbedrijven, 80% van het grondareaal (1.727 ha, inclusief 664 ha glas) in de zes gemeenten van de greenport. De onderzoeksresultaten werden op 2 november tijdens het Greenport Aalsmeer Event bekend gemaakt.

Uit de verkenning blijkt dat de ondernemers die hun kwekerij willen verplaatsen, zo’n 47 ha netto glas hebben. Telers die willen uitbreiden, hebben 121 ha netto glas. De praktijk leert volgens het onderzoek dat bedrijfsverplaatsing of uitbreiding tot minimaal een verdubbeling van het areaal leidt. De ruimte die in de toekomst voor verplaatsing en uitbreiding nodig is, komt daardoor op 336 ha uit. Als daar het areaal van de blijvers (295 ha) bij wordt opgeteld, komt de potentiële ruimtebehoefte daarmee uit op 631 ha.

Kleine bedrijfsomvang
De glastuinbouwbedrijven in Greenport Aalsmeer kennen een gemiddelde bedrijfsomvang van 1,5 ha, wat relatief klein is. Herstructurering en ontwikkeling van nieuwe gebieden biedt volgens de verkenning kansen om bedrijven te laten groeien naar een toekomstige gemiddelde grootte van 3 ha, wat vanuit het oogpunt van rentabiliteit ook noodzaak is.

Opvallend is dat 35% van de ondervraagde bedrijven een bedrijfsopvolger heeft. Dat is relatief veel, want het landelijk gemiddelde ligt op 20 à 25%. Ook stelt een kwart van de telers in de toekomst behoefte te hebben aan een warmte- en CO2-net. Een derde wil glasvezel en/of 5G. Een kwart van de ondernemers is ook bereid daar zelf in te investeren.

Vertrouwenspersonen
Samen met Bart Oostveen, regionaal bestuurder van LTO Noord Glaskracht, presenteerde voorzitter Sjaak van der Tak van LTO Glaskracht Nederland tijdens het event de vertrouwenspersonen, die vanaf 1 januari 2018 aan de slag gaan vanuit LTO Noord Glaskracht. Ondernemers die willen stoppen, verplaatsen of uitbreiden, maar niet weten waar, kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht om te achterhalen waar er ruimte is voor de plannen.

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties