Groentetelers sluiten coalitie met overheid en Rabobank

Vijf grote telersverenigingen, goed voor ruim 70% van het Nederlandse glasgroenteareaal, hebben besloten verregaand te gaan samenwerken en onder de naam Federatie VruchtgroenteOrganisatie (FVO) een coalitie te vormen met de overheid en de Rabobank. Oud-landbouwminister Cees Veerman gaat de coalitie leiden, zo hebben de betrokken partijen op 15 september bekendgemaakt.

De FVO wil tot herstructurering en ontwikkeling van de glastuinbouw komen. De vorming van de coalitie volgt op onderzoek van adviesbureau McKinsey eind 2014 waaruit bleek dat het weerstandsvermogen van de glasgroenteteelt sinds 2009 sterk is gedaald en een groot deel van de telers in de rode cijfers zit.

Sindsdien gaan er in de sector stemmen op te komen tot verbeteringen op het gebied van:
afzetstructuur;
infrastructuur;
ruimtelijke herstructurering;
agrologistiek;
vernieuwing van het GMO-beleid.

De FVO gaat deze vijf onderwerpen aanpakken. Voor herstructurering zal de Rabobank vanuit de coalitie trekker zijn. De landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden gaan een belangrijke rol spelen bij de ruimtelijke herstructurering, agrologistiek en infrastructuur.

Telersverenigingen
De vijf betrokken telersverenigingen zijn: Best of Four, DOOR, The Greenery, Harvest House en Van Nature. Onlangs kondigden Best of Four en Van Nature een samenwerking aan. Niet uitgesloten wordt dat de oprichting van de FVO tot verdergaande samenwerking van telersverenigingen zal leiden.