Grondwateronttrekking in Limburg vóór 15 december melden

Glastuinders en pot- en containertelers die zijn gevestigd in het beheersgebied van de Limburgse waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas, moeten vóór 15 december 2015 al hun bestaande grondwateronttrekkingen voor beregening en bevloeiing bij het waterschap melden.

Dat staat in een nieuwe algemene regel die de provincie Limburg en de waterschappen onlangs hebben vastgesteld. De bij de provincie bekende bedrijven hebben al een meldingsformulier toegestuurd gekregen.

Na controle van de melding op het bedrijf worden de gegevens opgenomen in het grondwaterregister. De waterschappen krijgen daarmee inzicht in de hoeveelheden grondwater die onttrokken worden in de glastuinbouw en teelt in tunnels en bij pot- en containervelden.

Nieuwe grondwateronttrekkingen
Voor nieuwe grondwateronttrekkingen in de glastuinbouw en pot- en containerteelt moeten telers een vergunning aanvragen. De waterschappen toetsen die onttrekkingen aan de beleidsregel voor grondwateronttrekkingen ten behoeve van industriële doeleinden. Die beleidsregel is daarvoor aangepast door eerdergenoemde categorie onttrekkingen eraan toe te voegen. In de vergunning kan de provincie compenserende maatregelen voorschrijven.