Grootschalig Led-onderzoek

Met tomaat als voorbeeldgewas wil het onderzoeksprogramma ‘Led it be 50%’ kennis vergaren over de reacties van planten op led belichting. De verwachting is dat uiteindelijk met 50% minder input van electra minimaal op rendable wijze dezelfde productie mogelijk is.

Het 4-jarig onderzoeksprogramma ‘LED it be 50%’ ging in 2014 van start. Acht onderzoekers zullen hierin promotieonderzoeken uitvoeren en drie net gepromoveerde onderzoekers gaan eveneens aan de slag. Het totale Led it be 50% programma kost ruim 2 mln euro. Het programma bestaat uit drie onderzoekslijnen rondom veredeling, plantfysiologie en modelering en integratie. Het doel is om veel verdiepende kennis te krijgen over o.a. de invloed van LED op plant-water relaties, plant ontwikkeling, assimilatenverdeling en plantweerbaarheid. Daarnaast wordt gewerkt aan de optimale lichtverdeling over het gewas.

Als eerste onderdeel van het project zijn zo’n 40 genotypen van voorbeeldgewas tomaat opgekweekt bij verschillende lichtkleuren. Hieruit kwam naar voren dat er grote genetische variatie is voor hoe planten reageren op licht.
Alle kennis wordt uiteindelijk geïntegreerd in een beslissingsondersteunend model om energiezuinig te kunnen belichten. Het onderzoek moet naar verwachting opleveren dat uiteindelijk 50% electrabesparing mogelijk is met minimaal het behoud van productie op een economisch rendabele manier.

In het project werken universiteiten in Wageningen,Utrecht, Leiden, Delft en Eindhoven samen met LTO Glaskracht Nederland, Philips, plantenveredelaars RijkZwaan, Nunhems en Bejo, automatiseringsbedrijven HortiMax en B-Mex, opkweekbedrijven Van der Lugt Plantenkwekerij en Westlandse Plantenkwekerij.
Dit project is mede-gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken. Naast genoemde bedrijven is STW de hoofdfinancier.